Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Výzva

Sháníme fotografie a novinové výstřižky dokumentující zemětřesnou aktivitu západních Čech z přelomu let 1985/86. Materiály můžete zaslat elektronicky nebo poštou na adresu Geofyzikálního ústavu. Materiály budou využity v Seismologické expozici ve Skalné nebo pro jiné neziskové účely shrnující historické dokumenty zemětřesné aktivity na našem území. Uvedení autoři budou vždy řádně citováni.  

 

Kontakt:

Jana Doubravová 

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Boční II 1401

141 31 Praha 4

 

doubravka@ig.cas.cz