Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titul Prefix emailu Linkaikona řazení Číslo dveří
robert 227
Ing. CSc. mkr 230a
Mgr. pd 230c
bývalá kotelna
Mgr. freyerova 228
RNDr. Tomáš UXA uxa 228
07
RNDr. CSc. jsa 229
RNDr. DrSc. cermak 226