Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Seismické oddělení


Vedoucí oddělení: RNDr. Jan Šílený, CSc.

    Zabýváme se výzkumem vlastností zemské kůry a svrchního pláště (tj. svrchní částí Země do hloubek asi 400 km) metodami využívajícími elastické vlny buzené přirozenými zemětřeseními i umělými zdroji, jakož i zkoumáním procesů probíhajících v ohniscích zemětřesení a otřesů indukovaných průmyslovou činností jako je dolování a vrtání. Využíváme k tomu měření seismických stanic rozmístěných na území republiky i v okolních oblastech, která zpracováváme a interpretujeme metodami teoretického a numerického modelování. Zvláštní pozornost je věnována seismické aktivitě v oblasti západních Čech a německého Vogtlandu, kde je instalována síť lokálních seismických stanic. Kromě stálých stanic České regionální seismologické sítě sbírají seismická data i dočasné stanice, rozmísťované v zájmových oblastech České republiky i v zahraničí v rámci mezinárodních experimentů.

Výzkumné týmy oddělení řeší své úkoly často v široké mezinárodní spolupráci v rámci projektů jako AIM, AlpArray, PASSEQ, REYKJANET atd.

Klíčové oblasti výzkumu oddělení zahrnují (odkazy pouze anglicky):

 

Historické Mainkeho horizontální kyvadlo (1914).  Složky NS, EW; M » 450 kg, T0 ~ 15 s; tlumení vzduchem; zvětšení ~ 300÷500