Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Katalogy

Katalogy WEBNET

Manuální katalogy lokálních zemětřesení ze sítě WEBNET jsou ověřené, ručně zpracované a obsahují kompletně jevy s magnitudem ML>0. Katalog je seznam otřesů seřazený podle času vzniku jevu s udanou lokalizací a magnitudem.

V případě posledních katalogů z července 2017 je magnitudo kompletnosti aktuálně ML=1.0, protože právě probíhá seismický roj. Průběžně se bude práh snižovat. Děkujeme za pochopení.


2000.txt

2001.txt

2002.txt

2003.txt

2004.txt

2005.txt

2006.txt

2007.txt

2008.txt

2009.txt

2010.txt

2011.txt

2012.txt

2013.txt

2014.txt

2015.txt

2016.txt

2017_01.txt

2017_02.txt

2017_03.txt

2017_04.txt

2017_05.txt

2017_06.txt

2017_07.txt

2017_08.txt

2017_09.txt

2017_10.txt

2017_11.txt