Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titulikona řazení Jméno Příjmení Titul Prefix emailu Linka Číslo dveří
kotek 1
30
semrad 5
Jan PODOLNÍK jpodolnik 20
Dr. Johannes THUN thun 224
Ing. Josef HORÁLEK CSc. jhr 7
Ing. jepe 1
Ing. Jana DOUBRAVOVÁ doubravka 2
Ing. Jakub KLICPERA jk 31
Ing. Milan BROŽ CSc. milan 31
Mgr. Zuzana PROCHÁZKOVÁ prochazkova 13
Mgr. Hana JAKOUBKOVÁ hanaj 13
Mgr. helena 11
Mgr. hke 011
Mgr. adrian 20
Mgr. Vojtěch LÁVIČKA lavicka 20
Mgr. Martin BACHURA martin.bachura 13
p.g. ab 6
RNDr. DrSc. babuska 9
RNDr. Tomáš FISCHER PhD. fischer 13
RNDr. Ph.D. pavla 22
RNDr. PhD. zs 221
RNDr. CSc. kolar 219
RNDr. CSc. kozak 30
RNDr. DrSc. jpl 8
RNDr. CSc. ip 223
RNDr. CSc. jsi 10
RNDr. DrSc. vv 12
RNDr. PhD. vecsey 11
RNDr. jzd 5
RNDr. CSc. b.ruzek 3
RNDr. PhD. adamova 2
RNDr. Jiří KVAPIL Ph.D. j.kvapil
RNDr. Jan BURJÁNEK Ph.D . burjanek 224