Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Účastníme se Veletrhu vědy 8. - 10. 6. 2017

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se letos účastní Veletrhu vědy, který se koná 8.6. - 10.6.2017 v PVA Expo Praha v Letňanech. Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR.

Náš stánek nabídne každý den od 10:00 do 18:00 hodin shlédnutí interaktivních exponátů, které umožňují zájemcům poznat řadu geodynamických procesů spjatých s vnitřní stavbou a vývojem povrchu naší planety. Mohou si tak nejenom vyzkoušet vyrobit vlastní zemětřesení a změřit jeho velikost, poslechnout si zvuky doprovázející seismickou aktivitu v západních Čechách, ale také se dozvědět, jak probíhá lokalizace a určení hloubky místa vzniku zemětřesení. Navíc mají možnost se seznámit s unikátním pohyblivým "flašinetem deskové tektoniky" vysvětlujícím procesy pohybu litosférických desek a s tím spojený vznik sopečné činnosti. Shlédnout lze i zařízení ukazující průběh zvláštního druhu sopečné erupce, který vzniká při kontaktu vystupujícího magmatu s podzemní vodou.

Zveme všechny zájemce z řad studentů i veřejnosti k našemu stánku. Rádi zodpovíme všechny vaše otázky.