Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Výstava Jana Rýze

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 47. výstavu cyklu Setkávání

Jan Rýz: Básně a partitury (plastily)

Zahájení v pondělí 16. března 2015 v 16.30 hod. v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu,

Boční II/1401, Praha 4-Spořilov                  

                                                                                                                       

Úvodní slovo pronese Jiří Hůla, na pozoun zahraje David Czech

17. 3. - 17. 4. 2015   otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin 

Výstavy Setkávání v GFÚ v r. 2015 se uskutečňují s laskavou podporou MČ Praha 4              

O autorovi (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/


Jan Rýz, Reliéfy, 2014, plast, 50 x 45 cm


Tvorbu Jana Rýze sleduji již více jak 30 let a musím říci, že to je čím dál napínavější dobrodružství. Honza se zápalem a umíněností jemu vlastní, aniž by se ohlížel vpravo vlevo, rozvíjí cíleně svoji výtvarnou vizi. Důsledně směřuje k originální zkratce v nezvyklém provedení a překvapivých materiálech či jejich kombinacích. Poslední desetiletí opouští dvourozměrné zobrazování a vytváří objekty. Zkouší pro ně vhodné materiály, experimentuje. Postupně programově přechází na v současnosti nejvíce používanou umělou hmotu. Díky roztodivným trubičkám a vláknům i jiným umělohmotným tvarům konstruuje lineární kompozice v prostoru tzv. plastily. Od minulé výstavy v Nové síni neuplynulo ani půl roku a Jan Rýz se představuje s dalším - obohaceným výtvarným nápadem. Ke kompozicím z umělé hmoty přibývá konstrukce kovového rámu, plochy a pletiva, které vymezují prostor uvnitř a vně. Někdy v rámu jakoby uvíznou spleti barevných linek i tvarů z umělé hmoty a rám se stává sám o sobě artefaktem, jindy rám či rastrovaná plocha je vymezeným dějištěm celé lineární kompozice prvků z umělé hmoty.
Pro toho, kdo Honzu sleduje od začátku, je jasné, že jeho tvorba se vyvíjí nečekaně, ale zcela logicky a plynule. Grafické cítění Jana Rýze, jeho důraz na linku v jejích nejrůznějších podobách, přetrvává. To, co podle mne činí Honzovy závěsné reliéfy přitažlivé pro diváka, je kontrast. Kontrast mezi pevností kovové konstrukce a ohebného plastu, kontrast geometrického tvaru a rastru kovu s hravou dynamikou barevných umělohmotných komponentů, řád a chaos, děj uvnitř a vně, originální hra s prázdným a zaplněným prostorem, šedivou osnovou kovu a jasnými barvami plastu. Vzrušující je konfrontace exaktní geometrické struktury s volně komponovanými prvky, podpořená řemeslnou virtuozitou ve spojení s originální výtvarnou invencí.
Vystavená díla jsou podle autora zprávami, sděleními, šiframi, kaligrafickým záznamem. Záleží na fantazii diváka, bude-li kompozice vnímat i jako průřez jakýmsi organismem, záznamem o vztazích a dějích ve vymezeném prostoru, o uvězněném pohybu. Závěsné volně visící lineární objekty by mohly být i podobenstvími jednotlivých lidských osudů, životních peripetií, zauzlených chuchvalců životních příběhů.

Alena Laufrová (zahájení výstavy JR, Praha, Benediktinské opatství, 2014)


Plastické hmoty se staly nedílnou součástí našeho života, v řadě oborů znamenalo jejich užití i zásadní technický a technologický pokrok. Plasty charakterizují naši dobu, obohacují ji zásadním způsobem materiálově; užitnými vlastnostmi a osobitou krásou. Použití plastu jako výchozího materiálu v současné výtvarné tvorbě se tedy přímo nabízí. Prostorové objekty - plastily vytvářím originální technikou, používající jako základní výrazový prostředek silonové vlákno. Využívám jeho mechanické vlastnosti - pružnost, ohebnost a tvarovou paměť. Plastové korálky navíc přidávají transparentní barevnost a umožňují s barvou pracovat velmi volně, rytmizovat ji a "dávkovat" podle potřeby. Nástěnné objekty mají charakter prostorových reliéfů, jakýchsi partitur a znakových systémů, vázaných na lineární osnovu. Objekty v prostoru jsou často komponovány do kubického nebo rotačního modulu, který vymezuje prostor, v němž se odehrává kresebně působící "příběh" proplétajících se linií. Další kompozice jsou oproštěny od omezujícího tělesového vymezení a jako jakési vegetativní či organické architektury vybíhají do prostoru v rozmanitě variovaných kombinacích.

Jan Rýz


Jan Rýz (* 6. 10. 1946 Hradec Králové)

1963-1966 Vysoká škola strojní a textilní, Liberec

1969-1973 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (výtvarná výchova)