Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Výstava kreseb Miloše Šejna

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 42. výstavu cyklu Setkávání

Miloš Šejn: Kresby-texty

Zahájení v pondělí 4. listopadu 2013 v 16.30 hod. v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu, Boční II/1401, Praha 4-Spořilov                                                                                                                                         

Úvodní slovo pronese Jiří Hůla, zpěv Ondřej Potůček

5. 11. 2013 - 31. 1. 2014   otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin 
Výstavy Setkávání v GFÚ v r. 2013 se uskutečňují s laskavou podporou Městské části Praha 4             
O autorovi (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/


Tvorba Miloše Šejna (1947) souvisí s přírodou, krajinou, přírodními ději a událostmi. Na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově studoval zpracování kovů a kamenů, na Karlově univerzitě dějiny umění, estetiku a výtvarnou výchovu, je tedy vybavený prakticky i teoreticky. Studium u Zdeňka Sýkory navíc umocnilo jeho koloristické cítění, léta např. shromažďuje a v malířské tvorbě používá přírodní pigmenty. Šejnovu tvorbu charakterizuje (na rozdíl od Karla Adamuse, Milana Maura, Václava Maliny či Františka Hodonského, kteří se také zabývají přírodou a v Geofyzikálním ústavu vystavovali) rozmanitost přístupů a střídání forem. Kromě tradičně působících kreseb a maleb vytváří od 60. let rozsáhlé sbírky (barevné písky a jíly, nerosty, zlomky živé a neživé přírody apod.), objekty, fotografie, digitální obrazy. Mnohá Šejnova díla připomínají vědecké výzkumy, ale jejich smysl je především estetický, pomocí svých „vědeckých“ metod vyjadřuje vztah, obdiv a respekt k přírodě, který je pro přežití lidstva zásadní. Výstava v Geofyzikálním ústavu představí jenom část rozsáhlé tvorby - především práce na papíře (stopy, otisky, frotáže, malby přírodními pigmenty) a fotodokumentaci realizovaných akcí a obřadů (kresby ohněm, záznamy putování a pohybů slunce apod.).


Jiří Hůla