Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Výstava obrazů Aleše Svobody

 

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
a
Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 34. výstavu cyklu
Setkávání

Aleš Svoboda
Proměnlivé struktury

Zahájení ve středu 7. prosince 2011 v 16.30 hod.
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu,
Boční II/1401, Praha 4-Spořilov

Po úvodním slovu Jiřího Hůly zahraje kapela Unitra Diora

8. 12. 2011 - 31. 1. 2012
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin


Výstavy Setkávání v GFÚ v roce 2011 se uskutečňují s laskavou podporou Městské části Praha 4


O autorech (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/
Aleš Svoboda: 32-elem/36-fiel/color_4, 2010, latexový tisk na polyesteru, 160 x 160

Aleš Svoboda
Narozen 10. února 1956 v Mostě. Po maturitě na Střední průmyslové škole chemické studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova - český jazyk a literatura. V roce 1980 studium ukončil diplomovou prací o kinetismu „Reálný pohyb jako umělecký prostředek ve výtvarném umění" (vedoucí doc. Zdeněk Sýkora).
V osmdesátých letech a na počátku let devadesátých byl zaměstnán v redakčních profesích (redakce obalů gramofonového vydavatelství Supraphon, s. p., ediční oddělení Národní galerie v Praze). Postupně rozvíjel svou volnou tvorbu (počítačové a proměnlivé struktury), zároveň pracoval i v užité grafice (obaly zvukových nosičů, plakáty, knihy, katalogy a příležitostné tiskoviny).
Od roku 1994 začal pracovat na částečný úvazek jako asistent kreativního modulu Institutu základů vzdělanosti UK v Praze, od roku 1996 na plný úvazek. Předmětem jeho odborného zájmu se stalo moderní a současné výtvarné umění, vizuální sémiotika, vizuální studia, praktická vizuální tvorba a tvorba digitálního obrazu. V roce 2000 se Institut základů vzdělanosti transformoval na Fakultu humanitních studií UK, kde se v roce 2001 stal vedoucím kreativního modulu. Píše o současném umění (časopis Ateliér, Flash Art), odborné studie o počítačovém umění (2011: Fiat forma! Je možné uměleckou (výtvarnou) tvorbu algoritmizovat?  2010: Umělý život jako nová úroveň umělecké tvorby).
Na půdě Akademie věd České republiky vystavuje již potřetí (2006: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010: Akademie věd ČR, Národní), účastnil se výstavy Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně Praha v roce 2010 uspořádané Geofyzikálním ústavem AV ČR a Archivem výtvarného umění.
Je členem Klubu konkrétistů 3. Žije a pracuje v Poděbradech a Praze.
zdroj – www.alessvobda.cz; http://cs.wikipedia.org/wiki/; http://rhizome.org/profiles/alesvoboda/
„...při modelování umělecké činnosti se zatím vždy jedná o rozvedení určité umělecké strategie, která  se ovšem ve svém pravém původu odvozuje z jistých, byť nejasných vnějších kulturních zdrojů. Pokud kdysi v digitálních počátcích bylo vzrušující napodobit Mondriana, Kleea nebo Rileyovou, bylo by nyní třeba sestavit programy pro napodobování celého kulturního dědictví a pečlivě prověřovat statistické šance jejich syntaktického křížení. Zda by vznikaly eklektické hybridy nebo zcela původní znakové systémy, schopné nést nové významy pro obnovování poznání světa, by mohlo být pootevřením dveří do algoritmizace umělecké tvorby.“ Aleš Svoboda