Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Výstava obrazů Jana Kubíčka

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
a
Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 30. výstavu cyklu
Setkávání

Jan Kubíček
Forma - akce

Zahájení v úterý 7. prosince 2010 v 16.30 hod.
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu,
Boční II/1401, Praha 4-Spořilov

Na flétnu zahraje Jana Jarkovská

8. 12. 2010 - 25. 2. 2011
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin 


Výstavy Setkávání v GFÚ v roce 2010 se uskuteční s laskavou podporou Městské části Praha 4  


O autorech (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/
Jan Kubíček (1927), 1992 - 2005, 62 x 45 cm, nesign., FrameMalíř a grafik Jan Kubíček patří k úzkému kruhu autorů, kteří zasvětili svou tvorbu racionálnímu geometrickému umění. Absolvoval Akademii výtvarných umění v padesátých letech a byl členem umělecké skupiny Křižovatka. Kubíček začínal jako krajinář a obdivovatel městské poetiky. Vyvinul speciální techniku šablon a prostřednictvím nápisů a znaků v obrazech prošel ojedinělou formou lettrismu až ke zcela autonomní geometrii. Od šedesátých let se systematicky zabýval nejrůznějšími geometrickými modely, jejichž možnosti a variace zkoumal. Charakteristické pro jeho obrazy a grafiky jsou linie, které zároveň oddělují barevné plochy. Podobně jako Zdeněk Sýkora hledá Kubíček možnosti konstrukce náhody. Důsledně však pracuje se základními a tedy danými geometrickými elementy, jejichž kombinace jsou nekonečné. Jan Kubíček patří vedle Sýkory, Mirvalda či Grygara k nejdůležitějším abstraktním tvůrcům u nás. Jeho díla jsou zastoupena v mnohých českých i zahraničních sbírkách. Jeho rozsáhlá grafická tvorba má vedle malířské rovnocenné postavení. Jan Kubíček byl za ni oceněn za nejlepší Grafiku roku 1999 Cenou Vladimíra Boudníka.zdroj: http://www.prague-art.cz/katalog/autori/128-jan-kubicek/Kresba je pro mne jedním z mnoha výtvarných prostředků kumunikace, pro který se mohu rozhodnout při vizuálním ztvárnění daného úkolu nebo tématu, který právě sleduji a řeším.
Kresbu považuji za naprosto rovnocennou formu ostatním výtvarným technikám. Vyřešením tematických a formálních problémů odpovídajícími výtvarnými prostředky dostává kresba definitivní a naprosto autentickou podobu. Nevidím žádné nedostatky nebo přednosti vůči jiným technikám, její konečná podoba není pro mne náhražkou, skicou, ale svébytným výtvarným projevem.
Dělám své kresby většinou tradiční technikou, jako jednotlivé listy, ale už od r. 1965 a později od r. 1968 řeším určitý výtvarný proces v sérii s řadou fází, jak jsem tehdy označil postup rozložení a zviditelnění tohoto procesu. Fázemi se rozvíjí a zpracovává téma, rozvíjí se jeho obsah a mění jeho forma a tvar, i když vše dohromady spolu souvisí. Sérií a fázemi se rozšiřuje komunikace, fáze mohou rozvíjet výchozí tvar-formu nebo přidáváním dimenze vedou ke konečné proměně formy. Vzniká tak „dialog o formě“, systém více možných odpovědí.
Pro vznik mých kreseb platí stejné úvahy jako o postupu práce na obrazech.
Při formování formy, jak nazývám svoji výtvarnou práci, se hledá a vzniká nějaký řád. Děje se tak důsledným uplatněním logiky, použitím výpočtu, systému, rozumovou úvahou či systematickým postupem a podobně. Došel jsem však k poznání, že výsledný obraz, projekt nebo struktura dosáhnou řádu i při úmyslném a vědomém porušování těchto faktorů, ve vzájemné vazbě principu logiky a náhody, symetrie a nesymetrie, konstrukce a jejího vědomého porušení.
Výtvarný projekt dokáže spojit tyto zdánlivé protiklady opět v konečnou FORMU–PROJEKT–ŘÁD. Spojení protikladů a kontrastů vytvoří projekt vyšší komplexnosti.
Porušením symetrie, systému nebo přísné logiky ve stavbě obrazu nebo struktury vzniká napětí.
Čistě systémová struktura je nepochybně „krásná“ svou logickou stavbou, čitelností svého plánu nebo použitého pracovního postupu apod. Přesto je možné budovat plán obrazu na principu řádu a náhody nebo symetrie a nesymetrie, tj. na základě spojování obou kontrastů. Vytvořením základního kontrastu v navzájem souvisejících vztazích struktury vzniká něco navíc, co nelze jednoznačně určit či předvídat při „čtení“ plánu struktury. Kdysi se tomu v umění říkalo „tajemství“, „nepostižitelné“ apod.
Dnes bych to nazval „nepředpokládané v rámci předpokládaného“.
Jan Kubíček


* 30. 12. 1927 Kolín

ilustrátor, fotograf, grafik, malíř

1949–1953 Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha (Josef Novák)
1954–1957 Akademie múzických umění, Praha, Divadelní fakulta scénografie (František Tröster)

Samostatné výstavy

1965    Jan Kubíček: Grafiky, koláže a kresby, Galerie Hollar, Praha
1966    Jan Kubíček: Grafika, kresby, ilustrace, Okresní lidová knihovna, Třebíč
1967    Jan Kubíček, Regionální muzeum Kolín, Kolín 
            Jan Kubíček: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno
1969    Jan Kubíček, Galerie Václava Špály, Praha
1970    Jan Kubíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny
1984    Jan Kubíček: Ilustrace, Rodný dům Václava Šolce, Sobotka
1985    Jan Kubíček: Fotografie a fotogramy, Dům pánů z Kunštátu, Brno
1986    Jan Kubíček: Ilustrace, Artotéka, Praha 
            Jan Kubíček: Forma – akce, Divadlo hudby, Olomouc
1988    Jan Kubíček: Fotografie, fotogramy, Malá galerie Na hradbách, Kolín
1989    Jan Kubíček, Galerie Opatov, Praha
1990/1991 Jan Kubíček: Bilder – objekte – zeichnungen 1968–1990, Edition & Galerie Hoffmann, Friedberg, Bundesrepublik Deutschland (Germany)
1992    Jan Kubíček: Principy, systémy, konstrukce, Dům umění města Brna, Brno
1993/1994 Jan Kubíček: Gemälde 1958–1993, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein, Bundesrepublik Deutschland (Germany)
1994    Jan Kubíček, Galerie Ruce, Praha
1995    Jan Kubíček: Obrazy z počátku 60. let, Galerie '60/'70, Praha 
            Jan Kubíček: Systémy a série, Výstavní síň Husova 19–21, Praha
1998    Jan Kubíček: Obrazy, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2000    Cena Vladimíra Boudníka, Staroměstská radnice, Praha 
            Jan Kubíček: Forma, projekt, řád, Galerie Václava Špály, Praha
2001    Jan Kubíček: Retro, Lounská výstavní síň Telecom, Louny 
            Jan Kubíček: Obrazy, Galerie Caesar, Olomouc
2006    Jan Kubíček: Grafika, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
2009    Jan Kubíček: Fotografie a fotogramy z let 1962–1985, Dvořákovo muzeum Kolínska, Kolín
2010    Jan Kubíček: Cykly (1951–1985), Galerie Zlatá husa, Praha
2010    Jan Kubíček: Cykly (1951–1985), Muzeum Boskovicka, Boskovice

Zastoupení

Galerie Benedikta Rejta, Louny
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Galerie středočeského kraje, Kutná Hora
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Kupferstichkabinett, Dresden, Bundesrepublik Deutschland (Germany)
Moravská galerie v Brně, Brno
Mittelrhein-Museum, Koblenz, Bundesrepublik Deutschland (Germany)
Musée Municipale, Cholet, France (France)
Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, República Bolivariana de Venezuela (Venezuela)
Museum Bochum, Bochum, Bundesrepublik Deutschland (Germany)
Museum Folkwang, Essen, Bundesrepublik Deutschland (Germany)
Museum Kampa, Praha
Museum Modern Art, Hünfeld, Bundesrepublik Deutschland (Germany)
Muzeum Narodowe, Wróclaw, Rzeczpospolita Polska (Poland)
Muzeum Sztuki, Łódź, Rzeczpospolita Polska (Poland)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Národní galerie v Praze, Praha
Památník národního písemnictví, Praha
Regionální muzeum Kolín, Kolín
Riklis Collection of McCrory Corporatioin, New York, USA
Stedelijk Museum, Schiedam, Koninkrijk der Nederlanden (Nederlands)