Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Konference

Konference pořádané Geofyzikálním ústavem

Minulé

2nd conference on Natural Dynamos, 25 June - 1 July 2017, Valtice, zpráva z konference zde

* 7.Česko-slovenské seismoloické dny, Stará Lesná, 12.-14.10.2016

* Anisotropy nand Dynamics of the Lithosphere-Asthenospere System, Praha, 22.-25.5.2016

* 30 let od silných zemětřesení v západních Čechách v r.1985, Skalná, 18.-19.9.2015

26th General Assembly of the IUGG 2015, Praha, 22.6 - 2.7.2015

14. konference"Paleo, Rock and Environmental Magnetism", 31.8.-6.9. 2014, Évora, Portugalsko

* Koordinační workshop pracovních skupin projektu EPOS, hotel Globus, 24.-27.2.2014

4. výroční zasedání evropského projektu AIM, zámek Trešť, 11.-14.9.2013

6th MagNetE workshop and EPOS WG9 meeting, Geofyzikální ústav, 3.-5.6.2013
Integrační setkání projektu EPOS, hotel Globus, Praha, 17.-20.9.201
3. výroční zasedání evropského projektu AIM, zámek Smolenice, 10.-12.10.2012
6. Česko-Slovenské Seismologické Dny, hotel Hladina, Slapská přehrada, 20.-22.6.2012
Regionální konference evropského infrastrukturního projektu EPOS, hotel Globus, Praha, 19.-21.3.2012
2. výroční zasedání evrpského projektu AIM, Geofyzikální ústav Praha, 29.-30.9.2011
IX. středoevropská tektonická skupina, hotel Skalský Dvůr, Bystřice n. P., 13.-17.4.2011
1. výroční zasedání evropského projektu AIM, Bratislava, 29.-30.9.2010
12. konference "Paleo, Rock and Environmental Magnetism", zámek Nové Hrady, 29.8.-4.9.2010
Seismické vlny v laterálně nehomogenních prostředích VII, klášter Teplá, 21.-26.6.2010
Quanterra/Antelope Users Group Meeting, Geofyzikální ústav Praha, 22.-24.3.2010
Kick-off meeting of the EU project Advanced Industrial Microseismic Monitoring (AIM), Geofyzikální ústav Praha, 25.-26.11.2009
Konference o přírodních dynamech, Stará Lesná, Slovensko, 30.8.-5.9.2009
5. Česko-slovenské seismologické dny, Stará Živohošť, 9.-11.6.2009
* Osmá západočeská konference "Geodynamika oblastí zemětřesných rojů" , Františkovy Lázně, 16.-19.10.2007
* 22. kolokvium "Elektromagnetický hlubinný výzkum", Děčín, 1.-5.10.2007
Česká tektonická skupina - CzechTec 07 , klášter Teplá, 11.-14.4.2007
"Study of Earth's Deep Interior - SEDI", Praha, 9.-14.7.2006
* Desátá konference "Paleo, Rock and Environmental Magnetism"
8.9.2006* Seismická anizotropie a geodynamika systému litosféra-astenosféra, zámek Třešť, 17.-21.6.2006

* Šestá konference Heat Flow and the Structure of the Lithosphere10.6.2006tvrté Česko-Slovenské seismologické dny2.6.2006* SeisComP Users Group Meeting, May 9, 2006, , Geophysical Institute, Prague* ORFEUS Observatory Coordination Meeting, Praha,
 10.-12.5.2006* Workshop pracovní skupiny BOHEMA (BOhemian Massif HEterogeneity and Anisotropy) * Geodynamics of the western Bohemian Massif, Geofyzikální ústav Praha, 4.-5.5.2006
Seminář projektu IMAGES, Geofyzikální ústav Praha, 29.-31.3.2006

* INHIGEO Symposium "History of Geophysics: History of Geology in Bohemia, Moravia, and Central and Eastern Europe; Early Mining in Bohemia", Praha, 2.-12.7.2005

Seismické vlny v laterálně nehomogenních prostředích VI, zámek Hrubá Skála, 20.-25.6.2005

SeisComP Users Group Meeting, Geofyzikální ústav Praha, 5.-6.4.2005

EU projekt Meredian-2 , Geofyzikální ústav Praha, 6.-8.4.2005

International Continental Drilling Program Workshop "Drilling the Eger Rift", zámek Býkov, 3.-7.10.2004

* Osmá konference pracovní skupiny západní Čechy/Vogtland na téma Geodynamika rojových oblastí + ICDP Workshop "Drilling the Eger Rift".

* Devátá konference Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Javorina, Vysoké Tatry, 28.6-3.7.2004

* Třetí Česko-Slovenské Seismologické dny, zámek Smolenice, Slovensko, 1.-4.6.2004

* EU projekt Meredian-2, Praha, 3.-5.3.2004

* Osmá konference Numerical Modeling of Mantle Convection and Lithosphere Dynamics, zámek Hrubá Skála, 13.-18.9.2003

Central European Tectonics Group (CETG) a Česká tektonická skupina (ČTS), zámek Hrubá Skála, 24.-27.4.2003

Meredian-2 Project Kick-off Participant Meeting, 23.-22.4., 2003, Geofyzikální ústav Praha

* Osmá konference Paleo, Rock and Environmental Magnetism, zámek Zahrádky, 2.-7.9.2002

* Konference / letní škola 2002  Structure and Tectonics of Active Convergent Margins , zámek Zahrádky, 1.-6.7.2002

* Pátá konference Tepelný tok a struktura litosféry, zámek Kostelec nad Černými lesy, 10.-16.6.2001

Seismic waves in laterally inhomogeneous media V, zámek Zahrádky, 5.-9.6.2000