Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Semináře

Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i. si vás dovoluje pozvat na přednášku

 


Současný stav poznání geodynamického vývoje Českého masívu v průběhu paleozoika

Ondrej Lexa

Ústav petrologie a strukturní geologie, Přírodovědecká fakulta UK

čtvrtek 8. prosince 2016, 16:00 hod

Vývoj a vzájemné interakce kontinentů Laurentie, Baltiky a Gondwany byly v průběhu paleozoika (prvohor) zásadně ovlivňovány procesy pod dvěma velkými oceánskymi prostory, známými jako oceán Iapetus a Rheický oceán. Otevření oceánu Iapetus v pozdním proterozoiku a jeho uzavření v siluru bylo doprovázeno vytvořením pasivního okraje na východě dnešní Severní Ameriky a tvorbou kaledonského orogénu. Na rozhraní kambria a ordoviku došlo podél jižního křídla Iapetu k výraznému ztenčení litosféry na severním okraji Gondwany a k otevření Rheického oceánu. Pozdější uzavření Rheického oceánu vedlo v průběhu devonu až karbonu ke vzniku mohutného pásemného pohoří - variského orogénu, jehož součástí je také Český masív. Přednáška představí nové poznatky, které dokládají a podrobně charakterizují dílčí stádia této fascinující historie zaznamenané ve stavbě Českého masívu..