Zveme vás na přednášku Hany Čížkové a Jiřího Zahradníka z katedry geofyziky MFF UK Praha, která se uskuteční ve čtvrtek 19.4.2018 v přednáškovém sále GFÚ.
Bude se zabývat fyzikálními procesy v ohniscích hlubokých zemětřesení. Přednáška je součástí oslav Dne Země.