Den Země je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 22. dubna. Více než miliarda lidí ze 193 států světa si v tento den připomíná ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. Tato tradice začala dne 22. dubna 1970, kdy do ulic vyšly miliony lidí a protestovaly proti negativním dopadům rozvoje průmyslu na životní prostředí. Lidé se obávaly zhoršující se smogové situace, vlivu znečištění životního prostředí na novorozené děti a dopadů masivního používání pesticidů a dalších chemikálií na kvalitu potravin a zdraví lidí.

Zveme vás na oslavu Dne Země. Program zahájíme v čtvrtek 19. 4. 2018 přednáškou pro veřejnost v rámci Spořilovských expedic. Na pátek 20. 4. 2018 si ústavy Akademie věd ČR – Geofyzikální ústav, Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry – připravily ve spořilovském vědeckém areálu program pro základní a střední školy. Rezervujte si svou účast u Ing. Miroslavy Macháčkové, PR manažerky Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Kontakt:

Ing. Miroslava Macháčková
PR manažerka
e-mail: m.machackova@ig.cas.cz
telefon: +420 601 116 708

Program Dne Země – zábava i poučení

Stanoviště:

 • Měření zemětřesení
 • Výbuch sopky před vašima očima
 • Zemětřesení na stole
 • Flašinet deskové tektoniky
 • Horniny jako přírodní magnety
 • Pískovcové brány
 • Pískovcové vulkány
 • Procházka geoparkem
 • Horniny pod mikroskopem
 • Blýská se
 • Meteorologie v láhvi
 • Meteorologická měření
 • Pozorování slunce dalekohledem
 • Elektrowin – recyklace elektrozařízení

Datum: 20. 4. 2018
Čas: 9:00 – 13:00 hodin
Adresa: Boční II / 1401, Praha 4 – Spořilov

OBČERSTVENÍ – možnost zakoupení drobného občerstvení