Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Deformace hornin

Deformace hornin

Při příležitosti „Dnů vědy“ jsme vytvořili jednoduchý experiment, který simuluje styl deformace hornin v přírodě. Tento pokus připomíná vývoj vrás a násunů v sedimentárních sledech hornin, které jsou jednostraně stlačovány tektonickými silami. Barevná sádra ve spodní části sledu funguje jako tzv. zóna odlepení (décollement - podobně jako solná vrstva na bázi pánve Zagros v Íránu) a písek jako křehký pokryv odpovídající sedimentům fanerozoika (kambrium až terciér). V podobných pokusech se jako modelový materiál pro sůl používají silikonové pasty, které mají relativně vysokou viskozitu. Ačkoli náš pokus nebyl úplně správně dynamicky škálován (viskozita sádry byla mnohem menší než by měl být analogový materiál pro sůl), experimenty ukázaly postupný vznik krásných násunů! Tyto násuny propagovaly z křehké svrchní vrstvy písku do měkké spodní vrstvy tvořeného sádrou.

 

Video dokumentující postupný vznik několika násunů v pískové vrstvě nad vrstvou pseudoplastické sádry. Všimněte si prorůstání šikmých násunů, které se tvoří postupně jeden po druhém během jednostranného stlačování.

Stáhněte si poster, který vysvětluje
podobnost tohoto experimentu s přírodní
deformací horninových sledů.

[.pdf - 7.2 MB] [.jpg - 4.2 MB]

Henry Cadell (1888) ukazuje velmi podobný experiment, jaký jsme vyrobili během „Dnů vědy“. Inspirovali jsme se tímto pokusem demonstrujícím „vrásnění hor“, ve kterém Henry Cadell použil písek a různé typy jílů jako modelové materiály odpovídající horninám.