Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

EXTRÉMNÍ SRÁŽKY V ČESKU: kolik, kdy, kde a proč?

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

 

EXTRÉMNÍ SRÁŽKY V ČESKU:
kolik, kdy, kde a proč?

 

 

I v tak malé zemi, jakou je Česká republika, můžeme pozorovat velmi nerovnoměrné prostorové rozdělení srážek, a to jak jejich průměrných úhrnů, tak i extrémů. V přednášce si nejprve ukážeme, kolik srážek v průměru spadne za rok i v jednotlivých ročních obdobích v různých oblastech Česka. Zvláštní pozornost pak budeme věnovat extrémním srážkám, a to pro různě dlouhé časové úseky, od minut po celý rok. Dozvíme se, kolik kdy napršelo, případně nasněžilo nejvíc na území ČR, čím byly tyto extrémy způsobeny a jak často se mohou opakovat. Prezentovány budou mimo jiné i výzkumy týmu hydrometeorologie z Ústavu fyziky atmosféry, který rozvíjí metody kvantitativního hodnocení srážkových událostí a jejich příčin, zpřesňuje koncepční modely časového průběhu srážkových epizod a v neposlední řadě se zabývá jejich prediktabilitou.

 

Datum: 9. 11. 2017 v 16:00 hodin

Místo: přednáškový sál Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

Adresa: Boční II/1401, Praha 4 - Spořilov