Letošního ročníku Veletrhu vědy se zúčastnilo 90 vystavovatelů, mezi nimi měl svůj stánek i Geofyzikální ústav AV ČR. Návštěvníci z řad škol i široké věřejnosti se od našich vědců dozvěděli poznatky o vnitřní stavbě Země, vzniku zemětřesení, šíření seismických vln, o fungování deskové tektoniky a pohybu litosférických desek. Od čtvrtka 7. 6. do soboty 9. 6. 2018 navštívilo Veletrh vědy v Letňanech 24 800 účastníků, což znamená, že zájem o výsledky české vědy roste. Příští rok se těšíme se na viděnou u našeho stánku.