Ing. Ivanka Charvátová, CSc. pracuje na Geomagnetickém oddělení, kde se zabývá pohybem Slunce kolem těžiště slunečního systému a jeho vztahy k solárně-terestrické (ST) proměnlivosti. Je autorkou několika zásadních objevů v tomto pohybu: Rozdělila ho na dva základní typy – uspořádaný v jupitersko-saturnském trojlístku a chaotický.  Slunce se vrací na trojlístkovou dráhu (dlouhou 50 let) vždy po 179 letech. V trojlístku jsou ST jevy stabilní či utlumené. Období chaotického pohybu souhlasí s dlouhodobými minimy ve sluneční aktivitě nebo v  teplotách. Dále nalezla cyklus 2402 let jako krok mezi 370 let dlouhými trojlístkovými intervaly (Charvátová cycle). Pohyb Slunce lze vypočítat do budoucnosti, tyto její objevy otevřely možnosti předpovědí ST jevů. Její předpovědi vycházejí. Prokazuje, že pohyb Slunce je rozehrávačem ST proměnlivosti.

Ing. Ivanka Charvátová, CSc.

vědecký pracovník
(Geomagnetické oddělení)
ich@ig.cas.cz
+420 267 103 080
číslo dvěří 106
ORCID iD iconORCID