RNDr. Ján Šimkanin, PhD. (1972) působí od roku 2001 jako vědecký pracovník na Geomagnetickém oddělení, kde se věnuje výzkumu magnetokonvekce v jádru Země či jiných planet, numerickému modelování geodynama a planetárních hydromagnetických dynam a kosmické magnetohydrodynamice.

Titul Mgr. získal po ukončení studia fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě (1990-1995) a titul RNDr. po složení rigorozní zkoušky na Fakultě matematiky, fyziky na téže univerzitě (2000). Titul PhD. získal po ukončení doktorandského studia v oboru geofyzika na stejné fakultě (1995-2001).

Je členem Rady pro zahraniční styky AV ČR (2013-2017 a 2017-2021), v letech 2011-2015 byl vedoucím pracovní skupiny I-1:Theory of Planetary Magnetic Fields and Geomagnetic Secular Variation of Division I – Internal Magnetic Fields of International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) a v letech 2015-2019 je členem výše uvedené pracovní skupiny. Byl jedním z hlavních organizátorů konference o přírodních dynamech, Stará Lesná, Slovensko (2009) a druhé konference o přírodních dynamech, Valtice (2017).

V roce 2002 mu bylo uděleno postdoktorské stipendium od Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), postodoktorskou stáž absolvoval na Institute of Geophysics, Georg-August University, Göttingen v Německu. V roce 2002 mu bylo uděleno Roman Herzog stipendium od nadace Alexandra von Humboldta. Postdoktorský pobyt na základě Humboldtovského stipendia absolvoval v létech 2003-2004 na Institute of Geophysics, Georg-August University, Göttingen v Německu. Spolupráce s kolegy v Göttingenu pokračovala dále v létech 2006, 2007, 2010 a 2014 (pobyty 2-3 měsíce) na základě návratového stipendia od nadace Alexandra von Humboldta.

RNDr. Ján Šimkanin, Ph.D.

vědecký pracovník
(Geomagnetické oddělení)
jano@ig.cas.cz
+420 267 103 342
číslo dvěří 130
ORCID iD iconORCID