RNDr. Kateřina Freyerová (1988) je doktorandkou na Oddělení geotermiky, kde se věnuje studiu vazeb mezi teplotou půdy a meteorologickými parametry, především pak s teplotou vzduchu. Její práce zahrnuje zejména práci s naměřenými daty ze stanic GFÚ, jejich analýzu a statistické vyhodnocování.

Magisterské (2010–2013) studium a rigorózní řízení (2016) v oboru Fyzická geografie a geoekologie absolvovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK), od roku 2013 až do současnosti zde pokračuje v doktorském studiu. Během studia absolvovala studijní pobyt na na Háskoli Íslands v Reykjavíku na Islandu (2012) a na Technische Universität Bergakademie Freiberg v Německu (2017).

V průběhu studia na PřF UK si také doplnila pedagogické vzdělání. Spolupořádá přírodovědný letní tábor Přf UK, kde zajišťuje geografický program.

Je členkou České pedologické společnosti.

 

RNDr. Kateřina Freyerová

doktorandka
(Oddělení geotermiky)
freyerova@ig.cas.cz
+420 267 103 318
číslo dvěří 228
ORCID iD iconORCID

 

  • Freyerová K., Šefrna L. (2014): Soil organic carbon density and storage in podzols – A case study from Ralsko region (Czech Republic). AUC Geographica 49(2), 65–72. doi: 10.14712/23361980.2014