Mgr. Martin Bachura (1987) působí od roku 2017 na Seismickém oddělení, kde se věnuje vědeckému výzkumu v oblasti zemětřesných rojů. Jeho specializací je studium reologických (materiálových) vlastností zemské kůry v oblasti výskytu zemětřesení – všímá si útlumu seismických vln procházejících Zemí a změn rychlosti jejich šíření.

Jeho dlouhodobým cílem je hodnověrné prokázaní přítomnosti kapalin a plynů ve zdrojové oblasti rojových zemětřesení z dostupných seismických dat.

Další, neméně důležitou (a snad i nejoblíbenější) oblastí jeho zájmu je samotná problematika zpracovávání dat, a to konkrétně její automatizace. Zkoumá a testuje možnosti vlnových kroskorelací a jejich použitelnosti při pikování (odečítání časů příchodů seismických vln ze seismogramů) či relativním lokování zemětřesení.

Své studium (bakalářské, magisterské i doktorské) absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátkodobě působil na Technologickém Institutu v německém Karlsruhe, kde se zabýval seismicitou indukovanou hydraulickou injektáží hlubokých geotermálních vrtů. Úzce taky spolupracuje s německým GFZ Potsdam.

Mgr. Martin Bachura

doktorand (Seismické oddělení) martin.bachura@ig.cas.cz

+420 267 103 360,  číslo dvěří 013

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1908-4614

Odborné publikace

  • Bachura, M., Fischer, T. 2016., Detailed velocity ratio mapping during the aftershock sequence as a tool to monitor the fluid activity within the fault plane. Earth Planet. Sci. Lett. 452: 215-222. DOI:10.1016/j.epsl.2016.08.017.
  • Hainzl, S., Fischer, T., Čermáková, H., Bachura, M., Vlček, J., 2016. Aftershocks triggered by fluid intrusion: Evidence for the aftershock sequence occurred 2014 in West Bohemia/Vogtland. J. Geophys. Res. Solid Earth 121: 2575-2590. DOI:10.1002/2015JB012582.
  • Bachura, M., Fischer, T., 2016. Coda Attenuation Analysis in the West Bohemia/Vogtland Earthquake Swarm Area. Pure and Applied Geophysics 173: 425-437. DOI: 10.1007/s00024-015-1137-3
  • Fischer, T., Bachura, M., 2014. Detection capability of seismic network based on noise analysis and magnitude of completeness. Journal of Seismology 18: 137-150. DOI: 10.1007/s10950-013-9407-y

CV

  • 2013-současnost: Ph.D. – Aplikovaná geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Struktura zdrojové oblasti západočeských zemětřesení (školitel T. Fischer)
  • 2011-2013: Mgr. – Užitá geofyzika, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce – Analýza seismické kódy západočeských zemětřesení (školitel T. Fischer)
  • 2008-2011: Bc. – Geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce – Analýza seismického šumu v Západních Čechách (školitel T. Fischer)