Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN

Název projektu: Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN
Akronym projektu: RINGEN+
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 
Výzkumná infrastruktura RINGEN+ je zaměřena na vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Projekt zahrnuje zejména vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v lokalitě Litoměřice, ve kterém budou soustředěny klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné týmy 7 partnerů, jež tvoří 3 univerzity, 3 ústavy Akademie věd a Česká geologická služba. Součástí infrastruktury bude rovněž unikátní lokální monitorovací síť, která zahrnuje jak povrchové seismometry a dilatometry, tak podpovrchové stanice v hloubce 200 m až 1500 m. Výzkumná činnost je založena na kombinaci řady technických a geovědních disciplín a na testování v reálných podmínkách. Je zaměřena zejména na rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a metod pro jejich seismické monitorování. Výsledky výzkumu budou široce využitelné v aplikační sféře, neboť přispějí k efektivnějšímu a bezpečnějšímu čerpání geotermální energie a umožní snížení nákladů na vlastní vrtné práce, zvýšení energetického výkonu geotermálních zdrojů a eliminaci potenciálních negativních efektů těžby zemského tepla, jež se mohou projevovat seismickými otřesy na zemském povrchu. Výsledky projektu budou využitelné také v dalších stavebních a energetických oborech, jako je podzemní stavitelství nebo těžba uhlovodíků. Výzkumná infrastruktura RINGEN+ je koncipována také jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit.