Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Předpověď geomagnetické aktivity

Základní informace

Předpověď geomagnetické aktivity

Datový archiv

Další informace

INTERMAGNET

Aktuální předpověď

GEOMAGNETICKÁ AKTIVITA
kind
Pondělí
2018-01-22
Úterý
2018-01-23
sun_level1sun_level1
Neustálené KlidnéNeustálené

Předpověď s indexy

Ukaž K do data:
DATUM K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Předpověď: OD DO
2018-01-162 1 1 1 1 1 1 1=> KlidnéKlidné
2018-01-170 0 0 1 1 0 0 1=> KlidnéKlidné
2018-01-180 0 0 0 0 1 0 0=> KlidnéKlidné
2018-01-191 1 2 1 0 0 3 2=> KlidnéNarušené
2018-01-203 2 2 1 1 1 1 1=> NeustálenéNeustálené
2018-01-211 2 1 2 3 1 2 3=> NeustálenéNeustálené
2018-01-222 2 N N N N N N=> NeustálenéNeustálené
2018-01-23N N N N N N N N=> KlidnéNeustálené