MONIKA IMMROVÁ:

ÚZEMÍ ČTVERCE (RELIÉFY)

Zveme vás na 55. výstavu cyklu Setkávání. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 12. prosince 2018 v 17:00 hodin
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR.