Pro základní a střední školy pravidelně připravujeme dopolední výukové programy. Po domluvě s pedagogy sestavíme program, který doplní či rozšíří školní výuku. Vyučování probíhá formou přednášek, návštěvy laboratoří a komentované prohlídky ve spořilovském geoparku.

Žáci si vyzkouší práci s měřicími přístroji, prohlédnou si různé druhy hornin, které utváří horninové podloží České republiky, vyslechnou si populárně naučnou přednášku zaměřující se na geovědy. Program je možné přizpůsobit vašim požadavkům. Návštěvu je třeba domluvit předem.

Naši vědečtí pracovníci jezdí také přednášet na základní a střední školy, jejich přednášky rozšiřují informace o probíraném učivu. Při výkladu osvětlí probíranou látku žákům a studentům z širšího pohledu, informace oživí příklady, na kterých děti pochopí, jak probíhá vědecká práce, přivezou ukázat vzorky či ukázky.

Pro zpestření školního výkladu nabízíme ke stažení edukativní materiály zaměřené na geovědy.

15 + 9 =

Kontakt
Ing. Miroslava Macháčková
m.machackova@ig.cas.cz
+420 601 126 708