Vymalujte a vystřihněte si sopku a subdukci!

Připravili jsme pro děti papírové modely sopky a subdukce  – vystřihovánky a omalovánky v jednom. Stáhněte si na odkazech níže trojrozměrné modely, které si pak můžete doma vytisknout a složit. Nejdříve model vymalujte, pak vystřihněte, protlačte přerušované čáry podle pravítka a nakonec sestavte. Máte možnost názorně vidět, jak to vypadá uvnitř sopky a jak probíhá subdukce!

3D MODEL SOPKY

Sopka je povrchový útvar, zpravidla hora, vznikající na místě, kde z hlubin Země vystupuje na povrch směs roztavených hornin (magma) a sopečných plynů. Díky našemu 3D modelu zjistíte, jak vypadá magmatický krb, kde je sopečný kráter a co je to „parazitický kužel“.

Soubory ke stažení: pro domácí tiskpro profesionální tisk (English versions: 1, and 2)

3D MODEL SUBDUKCE

Subdukce je proces, při kterém dochází k podsouvání jedné litosférické desky pod druhou. Tento geofyzikální jev způsobuje závažná zemětřesení a někdy také tsunami. Po vybarvení a složení 3D modelu subdukce budete mít toto geologické drama přímo před očima.

Soubory ke stažení: pro domácí tisk, pro profesionální tisk (English versions: 1, and 2)

3D modely Sopka a Subdukce pro vás připravili Mgr. Petr Brož, Ph.D. a Mgr. Matěj Machek, Ph.D., pracovníci oddělení geodynamiky, ve spolupráci s výtvarnicí Lucií Škodovou (Ajeejee). Jejich cílem je názorně ukázat zajímavé geofyzikální jevy zvídavým dětem. Modely si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo je můžete obdržet již vytištěné, když navštívíte některou z našich popularizačních akcí.

Hra Kámen mudrců a brožura ke geoparku Spořilov

Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. vybudoval a pečuje o geopark Spořilov, který je volně přístupný veřejnosti. Naši vědci připravili pro zájemce o horniny, které tvoří Český masiv, edukativní materiály. Stáhněte si brožuru vysvětlující významné geologické procesy zapsané v horninách anebo materiály ke hře Kámen mudrců, kterou si v geoparku Spořilov můžete zahrát.