Muzeum seismometrie v Kašperských Horách

Muzeum je umístěno v původní dřevěné budově seismické observatoře Kašperské Hory (mezinárodní kód KHC), zřízené v roce 1959. K vidění zde jsou historické seismometry a registrační aparatury. Součástí prohlídky je i procházka štolou Kristýna z r. 1805 v délce asi 200 m.

Návštěvníci Muzea seismometrie se seznámí s bezmála dva tisíce let dlouhou historií přístrojů na měření pohybů země, seismometrů, s principem jejich činnosti, vývojem konstrukce seismometrů za posledních sto let a také se záznamovými zařízeními, získanými seismickými signály a s jejich zpracováním. Dozví se mnohé o zemětřesení, důvodech jeho vzniku, šíření seismických vln a jejich účincích, též o stavbě Země, světových zemětřeseních a seismicitě našeho území.

Součástí prohlídky je návštěva tří pracovišť ve třech větvích zlatonosné štoly Kristýna, které se používaly nebo používají pro umístění seismických snímačů. Stanice KHC je od svého založení součástí České regionální seismické sítě a také světové sítě seismických stanic. Patří mezi nejcitlivější světové seismické observatoře.

Muzeum je možné navštívit každou první sobotu v měsíci od května do září. Exkurze začínají v 9, 11, 13 a 15 hodin.

Geofyzikální muzeum – seismická expozice ve Skalné

Muzeum a vzdělávací centrum se nachází v historickém statku z 16. století přímo v srdci naší seismicky nejaktivnější oblasti. Interaktivní formou seznamuje návštěvníky s problematikou měření a studia zemětřesení od teorie deskové tektoniky až po nejnovější poznatky o západočeských seismických rojích.

Součástí muzea je malý přednáškový a promítací sál  s kapacitou přibližně 15 osob, kde mohou návštěvníci zhlédnout dokumentární film o rojích v této oblasti. Součástí prohlídky je i návštěva seismické stanice Skalná (SKC) v nedaleké středověké štole pod hradem Vildštejnem, která je jednou z nejstarších geofyzikálních observatoří v tomto regionu.

Muzeum je otevřeno po předchozí domluvě s místním průvodcem (Milan Hoferic, tel. +420 732 435 655, e-mail: hofericmilan@tiscali.cz) nebo s odborníky z Geofyzikálního ústavu, kteří mohou prohlídku doprovodit odborným výkladem nebo přednáškou pro skupiny (Jana Doubravová, tel. +420 732 982 410, e-mail: doubravka@ig.cas.cz), a při dnech otevřených dveří v rámci různých příležitostí.