Vědečtí pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. se každoročně zapojují do popularizačních aktivit v rámci různých celorepublikových akcí a festivalů. Pravidelně se tak s našimi vědci můžete setkat na Dni Země, Týdnu vědy a techniky či Veletrhu vědy. Populárně-naučný program, v rámci kterého je možné se dozvědět více o vnitřní stavbě Země i procesů odehrávajících se na jejím povrchu, bývá volně přístupný a je určen pro zájemce z řad veřejnosti, ale i pro organizované skupiny (např. školy).
Den Země s Geofyzikálním ústavem AV ČR

Každý rok v dubnu připravujeme ve spolupráci s dalšími ústavy Akademie věd sídlícími na Spořilově populárně-naučný program, ve kterém se snažíme zájemcům převážně z řad škol ozřejmit procesy odehrávající se uvnitř i na povrchu Země. Program je založen na názorných experimentech, během kterých mají zájemci možnost spatřit například výbuch sopky, vytvořit si zemětřesení, zamyslet se nad magnetismem hornin či si prohlédnout geopark. V roce 2019 se Den Země uskuteční 26. dubna.

Veletrh vědy

V červnu je možné spatřit exibici Geofyzikálního ústavu na Veletrhu vědy pořádaného Akademií věd ČR v prostorách Výstaviště Letňany. Cílem veletrhu je seznámit zábavnou a zajímavou formou návštěvníky s výsledky našeho výzkumu a vysvětlit jim procesy utvářející povrch Země za použití unikátních edukativních strojů. Na stánku si tak můžete například prohlédnout flašinet deskové tektoniky, zjistit, jak se měří zemětřesení, a zeptat se našich vědců na různé geofyzikální jevy. V roce 2019 se veletrh uskuteční 6. až 8. července.

Týden vědy a techniky včetně dnů otevřených dveří 

Týden vědy a techniky, který pořádá Akademie věd ČR, se uskuteční v listopadu 2019. V tomto týdnu budou naši vědci přednášet o nejnovějších vědeckých poznatcích v Praze i na dalších místech České republiky, bude zahájena výstava, ve spořilovském vědeckém areálu proběhnou Dny otevřených dveří, kdy se pro návštěvníky otevřou prostory našich laboratoří, ve kterých se mohou seznámit se zařízeními využívanými pro sledování Země a jevů, které na ní probíhají, i s výsledky našeho výzkumu. Podrobný program zde.