Vědečtí pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. se každoročně zapojují do popularizačních aktivit v rámci různých celorepublikových akcí a festivalů. Pravidelně se tak s našimi vědci můžete setkat na Dni Země, Týdnu vědy a techniky či Veletrhu vědy. Populárně-naučný program, v rámci kterého je možné se dozvědět více o vnitřní stavbě Země i procesů odehrávajících se na jejím povrchu, bývá volně přístupný a je určen pro zájemce z řad veřejnosti, ale i pro organizované skupiny (např. školy).

Den Země s Geofyzikálním ústavem AV ČR

Každý rok v dubnu připravujeme ve spolupráci s dalšími ústavy Akademie věd sídlícími na Spořilově populárně-naučný program, ve kterém se snažíme zájemcům převážně z řad škol ozřejmit procesy odehrávající se uvnitř i na povrchu Země. Program je založen na názorných experimentech, během kterých mají zájemci možnost spatřit například výbuch sopky, vytvořit si zemětřesení, zamyslet se nad magnetismem hornin či si prohlédnout geopark. V roce 2018 se Den Země uskuteční 20. dubna.

Veletrh vědy

V červnu je možné spatřit exibici Geofyzikálního ústavu na Veletrhu vědy pořádaného Akademií věd ČR v prostorách Výstaviště Letňany. Cílem veletrhu je seznámit zábavnou a zajímavou formou návštěvníky s výsledky našeho výzkumu a vysvětlit jim procesy utvářející povrch Země za použití unikátních edukativních strojů. Na stánku si tak můžete například prohlédnout flašinet deskové tektoniky, zjistit, jak se měří zemětřesení, a zeptat se našich vědců na různé geofyzikální jevy. V roce 2018 se veletrh uskuteční 7. až 9. července.

Týden vědy a techniky včetně dnů otevřených dveří 

V průběhu Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd ČR, naši vědci cestují po České republice a přednáší o nejnovějších poznatcích ve vědách o Zemi. V tomto týdnu v našem spořilovském areálu probíhají také Dny otevřených dveří, kdy se pro návštěvníky otevírají prostory našich laboratoří, ve kterých se mohou seznámit se zařízením využívaným pro sledování Země a jevů, které na ní probíhají, i s výsledky našeho výzkumu. Nabízený program doprovází odborné přednášky o výzkumu Země i experimenty přibližující vznik zemětřesení a sopečné činnosti, k vidění jsou zde ukázky měření magnetického pole či je možné spatřit horniny pod mikroskopem. Akce se koná každoročně na začátku listopadu.