Pro zájemce s hlubším zájmem o přírodní vědy jsou na Geofyzikálním ústavu AV ČR v. v. i. nepravidelně pořádány odborné přednášky, v rámci kterých přední čeští či zahraniční vědci představují výsledky svého výzkumu. Přednášky, které jsou přednášeny v českém či anglickém jazyce, jsou volně přístupné. Odehrávají se ve velkém přednáškovém sále v přízemí budovy.

Spořilovské expedice

Smyslem této série přednášek je přinést širšímu publiku zájemců o vědy o Zemi informace o novém, kvalitním výzkumu v řadě oborů, které se fungováním naší planety tak či onak zaobírají: v geofyzice, geologii, astronomii, fyzice atmosféry, klimatologii. Dnešní věda se větví do mnoha směrů, v nichž je pro samotné specialisty i pro studentské či laické publikum stále těžší se orientovat.

Videozáznamy vybraných přednášek naleznete na Youtube kanálu GFÚ.

Přednášky v roce 2018

22.3.2018Lukáš Palatinus, Fyzikální ústav AVČRAnalýza nanokrystalických látek pomocí difrakce elektronů: jak jedna dekáda změnila "nemožné" na "běžné"
19.4.2018Hana Čížková, Jiří Zahradník, katedra geofyziky MFF UK PrahaSubdukce desky Nazca a hluboká zemětřesení mezi Peru a Brazílií