Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Slapové observatoře

Slapové observatoře Geofyzikálního ústavu

Slapové observatoře GFÚ začaly registrovat slapová data v roce 1952 (Příbram, později Římov, Kašperské hory, Lazec a Jezeří-Jezerka). V období 1965-68 se v hlubinném dole v Příbrami uskutečnila první mezinárodní srovnávací měření různých typů náklonoměrů. V 90. letech byla vybrána další dvě vhodná místa pro obdobná pozorování, a to Lazec (součást světové sítě slapových stanic) a Jezeří (aplikovaný výzkum pro sledování stability horninového masívu u povrchového uhelného dolu). V roce 2003 jsme se rozhodli nainstalovat různé přístroje na seismologické stanici Skalná s cílem transformovat ji na komplexní geodynamickou observatoř v seismicky aktivní oblasti Západních Čech.

Registrovaná data z observatoří poskytují údaje o časových změnách zemského gravitačního pole a o deformacích zemského tělesa vlivem silového působení Měsíce, Slunce a planet. Data rovněž zachycují účinky dalších geologických procesů, jako jsou zemětřesení, pohyb podzemní vody, apod.

Celosvětová pozorování byla iniciována Komisí pro zemské slapy Mezinárodní Geodetické Asociace (IAG) s cílem shromáždit data pro definování lokálních, regionálních a globálních modelů deformace Země.