Pátého listopadu začne největší vědecký festival v naší republice – Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2018. Po celé České republice jsou pro zájemce připraveny zajímavé přednášky, výstavy, exkurze a naši vědci nezůstávají pozadu. Brána spořilovského vědeckého areálu se v tomto týdnu otevře a vy můžete navštívit Geofyzikální ústav, Ústav fyziky atmosféry i Astronomický ústav Akademie věd ČR.

Program je určen pro žáky škol i dospělé zájemce. Celý listopadový týden můžete v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu zhlédnout interaktivní výstavu 110 let seismických měření na území České republiky. Vystaveny jsou přístroje, pomocí kterých vědci zjišťují místo vzniku a sílu zemětřesení již více než 100 let. Unikátem je replika seismoskopu, který v roce 132 sestrojil císařský vynálezce Čang Cheng v Číně. Dětem je určena interaktivní část výstavy, kde si mohou vyzkoušet vyrobit zemětřesení vlastníma nohama. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 6. 11. 2018 v 16:00 hodin přednáškou Josefa Horálka a Petra Jedličky z oddělení seismologie Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Celý týden probíhají v areálu vědecké přednášky pro veřejnost na aktuální témata, například klimatické změny, sopečné erupce na Havaji, sledování znečištění životního prostředí prostřednictvím magnetických částic, detekce sopek pod ledem Antarktidy či záludnosti předpovědi počasí. Během přednášky se mohou posluchači zeptat našich vědců na vše, co je zajímá.

V sobotu 10. 11. 2018 se již tradičně uskuteční den otevřených dveří. V budovách spořilovských ústavů budou připravena stanoviště, kde si návštěvníci prohlédnou zajímavé přístroje a dozví se informace o nejnovějších vědeckých objevech týkajících se zemětřesení, sopek, hornin, počasí a astronomie. V Geoparku Spořilov vás uvítají naši odborníci na geologii, kteří vás parkem provedou a vysvětlí vám, jak vystavené horniny vznikaly a co z nich lze vyčíst o vývoji zemské kůry na našem území.

Detailní program Týdne vědy a techniky spořilovských vědeckých ústavů naleznete na webových stránkách Geofyzikálního ústavu, Astronomického ústavu AV ČR a Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás upozornit, že tyto akce jsou veřejné. Z jejich průběhu jsou pořizovány fotografie a videozáznamy pro reportážní účely a propagaci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR na webu a sociálních sítích. Pokud si nepřejete být na těchto záznamech, obraťte se přímo na naše kolegy v místě konání nebo tak učiňte zpětně na e – mailu: m.machackova@ig.cas.cz.