Indonéský vulkán Sinabung v severní části Sumatry se v posledních několika dnech dostal do velmi nebezpečné explozivní fáze erupce, která trvá již několik let. Vulkán Sinabung se nachází v severní části největšího indonéského ostrova Sumatra (obr. 1). Vrchol vulkánu dosahuje nadmořské výšky 2 400 m. n. m. Historie jeho erupcí v holocénu (tj. za posledních cca 15 000 let) je velmi chudá. Nepotvrzená je domněnka o erupci z roku 1881, nesporné jsou pouze erupce z poslední doby – z roku 2010 a posléze erupce současná, trvající od roku 2013.

Vzhledem k charakteru této erupce v posledních měsících byl stupeň ohrožení v okolí vulkánu stanoven na nejvyšší hodnotu indonéské čtyřstupňové škály (obr. 2, obr. 3). Kolem vulkánu bylo vytyčeno evakuační pásmo do vzdálenosti 3 – 6 km od kráteru, tisíce lidí z vesnic v tomto pásmu musely být evakuovány.

Obrázek 1: Pozice vulkánu Sinabung v severní části Sumatry a detailní pohled na reliéf sopečného kužele; červeně vyznačen jeden z lávových proudů z r. 2014. Přejato – obr. 1 z práce B. B. Carr et al., J. Volc. Geotherm. Res., 2018

Obrázek 2: Tzv. denní seismogram ze seismické stanice v blízkosti vulkánu Sinabung, který dokumentuje současnou výraznou seismickou aktivitu, konkrétně během 24 hodin mezi 19. – 20. únorem 2018. Přejato z MAGMA Indonesia

Exploze v pondělí 19. 2. 2018 vynesla sloupec dýmu, popela a horninových úlomků do výše přibližně 5 km nad vrchol (obr. 4). Částečné zhroucení sloupce mělo za následek nebezpečnou lavinu tzv. pyroklastických proudů – nezpevněných sopečných uloženin vysoké teploty – řítící se po strmých svazích vulkánu (zde je jedno z videí).

Jako možnou příčinu oživení vulkánu Sinabung po tisíciletích klidu označili geofyzici z Curychu a Bonnu ve své odborné práci z roku 2014 sérii tří velmi silných zemětřesení v oblasti pod mořským dnem západně od Sumatry v letech 2005 – 2007. Zemětřesení měla sílu (magnitudo) 8,6; 8,5 a 7,9. Podle autorů této práce měly specifický charakter a síla uvedených zemětřesení za následek změnu tektonického napětí v zemské kůře pod Sumatrou, což vedlo k oslabení velkého sumatranského zlomu, táhnoucího se podél ostrova, a usnadnilo výstup magmatu na zemský povrch.

Obrázek 3: Vývoj seismické aktivity pod vulkánem Sinabung od konce listopadu do 20. 2. 2018. Čísla na svislé ose udávají počet zemětřesení za den. Přejato z MAGMA Indonesia

Obrázek 4: Sloupec dýmu, popela a úlomků hornin dosahoval během explozivní fáze současné erupce dne 19. února 2018 výšky 5 km nad vrcholem vulkánu. Foto Reuters

Zajímavé výsledky přinesla rovněž studie amerických a japonských geofyziků z roku 2013, využívající satelitních snímků. Porovnání satelitních snímků povrchu indonéských ostrovů, pořízených postupně v letech 2007 – 2009, odhalilo vyklenutí sopečných kuželů čtyř indonéských vulkánů až o 10 cm – jedním z takto identifikovaných vulkánů byl právě Sinabung (a patří mezi ně i vulkán Agung na Bali, který oživil svoji aktivitu v září loňského roku) (obr. 5). Příčinou vyklenování sopečných kuželů je zpravidla výstup magmatu z hlubších partií zemské kůry blíže k povrchu a s tím související nárůst tektonického napětí pod vulkánem.

Obrázek 5: Výsledky porovnání satelitních snímků poukazující na vyklenování sopečných kuželů některých indonéských vulkánů. Přejato – obrázek č. 3 z práce Chaussard et al., J. Geophys. Res., 2013

Denně aktualizované informace o aktivitě vulkánu Sinabung jsou dostupné na stránkách MAGMA Indonesia, které jsou ale jen částečně v angličtině. Se zpožděním cca 10 dnů naleznete spolehlivé informace na stránce Smithsonian Institution.

RNDr. Aleš Špičák, CSc.