2017

 • Doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc. byl jmenován emeritním pracovníkem AV ČR za svoji celoživotní úspěšnou vědeckou práci a za zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru. Dekret udělil předseda AV ČR J. Drahoš.
 • Mgr. Petr Brož, Ph.D. získal cenu Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových pro talentované studenty a mladé vědecké pracovníky do 33 let svého věku, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

2015

 • Ing. Václav Bucha, DrSc. získal cenu IAGA Fellow za celoživotní přínos ke studiu zemského magnetického pole. Ocenění udělil IAGA (Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus a aeronomii).

  2013

  • RNDr. Jan Mrlina, Ph.D., získal Cenu za významný přínos k organizaci konference v Dubaji. Oceněná činnost organizace konference “Monitorování obřích rezervoárů – Děláme to správně? (Dubai, 2013)”, vedení diskuzního fóra, vlastní odborná prezentace. Ocenění udělil Prezident SPE (Society of Petroleum Engineers,Texas, USA).

  2012

  • RNDr. Zuzana Kratinová Ph.D. získala ocenění Pro ženy ve vědě – stipendium společnosti L`Oréal za svůj projekt zaměřený na studium toku magmatu. Ocenění udělila společnost L`Oréal.
  • Mgr. Prokop Závada, Ph.D. získal Cenu Radka Melky za nejlepší publikace autorů do 35 let z přihlášených příspěvků na konferenci CETEG 2012 (Central European Tectonic Studies Group). Ocenění udělil: vybraná komise CETEG.
  • RNDr. Jan Mrlina, Ph.D. získal Certificate of Appreciation of SAPEG (Sudanese Association of Petroleum Geoscientists). Ocenění za mimořádnou prezentaci a příspěvek k úspěchu 5th SAPEG Petroleum Conference in Khartoum, February 2012. Ocenění udělil: President of SAPEG.

   2008

   • RNDr. Jan Mrlina, Ph.D. získal ocenění za výjimečnou přednášku – “Distinguished Lecturer” na téma Gravimetrické modelování pohybu fluid v rezervoárech. Cenu udělil European Association of Engineers and Geoscientists.
   • RNDr. Prokop Závada, PhD získal Cenu Radka Melky udělovanou v rámci konf. CeTeG, Nejlepší publikace mladých vědců do 35 let
    Central Europe Tectonic Studies Group (CETEG).
   • RNDr. Hana Davídkovová, RNDr. Josef Bochníček, CSc. RNDr. Pavel Hejda, CSc. a RNDr. Radan Huth, CSc. (ÚFA) získali cenu za nejlepší poster na 5. Evropském týdnu kosmického počasí, Brusel, 17.-21.11.2008. Cenu udělil Organizační výbor konference.
   • RNDr. Jaroslav Střeštík, CSc. získal čestné uznání “Za dlouhodobý osobní přínos k rozvoji spolupráce mezi Českou bioklimatologickou společností a Slovenskou bioklimatologickou společností”. Dlouhodobý osobní přínos k rozvoji spolupráce mezi Českou bioklimatologickou společností a Slovenskou bioklimatologickou společností. Cenu udělila Česká bioklimatologická společnost.

    2016

    • RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. získal Cenu organizace vědeckého 26. Kongresu IUGG. Ocenění udělil Prague Convention Bureau
    • Mgr. Petr Brož, Ph.D. a Mgr. Matěj Machek, Ph.D. získali první místo v soutěži SCIAP 2016 v kategorii „Nový počin“ za popularizační zařízení „Flašinet deskové tektoniky“. SCIAP je soutěžní přehlídka nejúspěšnějších popularizačních aktivit vědy realizovaných na území ČR nebo v českém jazyce. Ocenění udělil Odbor popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností Akademie věd ČR v. v. i.

    2014

    • RNDr. Aleš Špičák, CSc. získal Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za dlouhodobou úspěšnou popularizací a propagací geofyziky a vulkanologie. Ocenění udělil Prof. J. Drahoš, předseda AV ČR.
    • Mgr. Prokop Závada, PhD. získal Prémii Otto Wichterleho za přínos k rozvoji metody analogového modelování v geologii, představení nové hypotézy o vulkanickém monumentu Devils Tower v USA a popularizační aktivity. Ocenění udělil Prof. J. Drahoš, předseda AV ČR.
    • RNDr. Jan Zedník získal Pamětní medaili VGHMÚ za spolupráci a rozvoj v oblasti seismiky. Ocenění udělil ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, Dobruška

    2010

    • Jaroslava Plomerová, Václav Babuška a Luděk Vecsey získali cenu Akademie věd ČR za soubor prací na téma „Kontinentální plášťová litosféra – mozaika mikro-desek s fosilní 3D anisotropní stavbou“. Udělil předseda AV ČR.
    • Prokop Závada získal Ocenění OSV (Odborná Skupina Vulkanologie – České geologické společnosti) za výjimečnou prezentaci při terénní exkurzi setkání OSV). Cenu udělila Vědecká rada OSV.

     

    2007

    • Zuzana Jechumtálová a Tomáš Fischer získali cenu Schlumberger Invention Award za UK a USA patent.
    • Prokop Závada získal cenu CeTeG (Central European Tectonic Studies Group) za nejlepší studentskou prezentaci (nejlepší poster).
     Ocenění komise CeTeG.
    • Zuzana Kratinová a Prokop Závada získali cenu Radka Metelky udělovanou v rámci konf. CeTeG za nejlepší publikace mladých vědců do 35 let za r. 2006. Ocenění komise CeTeG.
    • RNDr. David Uličný, CSc., RNDr. Lenka Špičáková, PhD., Jiří Laurin, PhD získali cenu Award of Excellence – „Top 10“ poster presentation, AAPG Annual Meeting and Exhibition 2007, Long Beach (nejlepší poster). Cenu udělila American Association of Petroleum Geologists.