Geodynamika

Kevin Sebold, photographer, Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Oddělení geodynamiky se zabývá procesy probíhajícími uvnitř litosféry a na jejím povrchu.

Geomagnetika

Oddělení geomagnetismu se zabývá jevy souvisejícími s magnetickým polem Země a elektromagnetickými vlastnostmi hornin.

Geotermika

Jerzystrzelecki|Jerzy Strzelecki, Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Oddělení geotermiky se zabývá výzkumem teplotních podmínek uvnitř Země, přenosem tepla mezi atmosférou a pevnou Zemí a tepelnými vlastnostmi půd a hornin.

Seismologie

Oddělení seismologie sleduje a zkoumá zemětřesení, procesy v seismickém zdroji, šíření elastických vln, a studuje stavbu zemské kůry a svrchního pláště.

Použité fotografie: levý horní snímek Kevin Sebold, photographer, CC BY  3.0, vpravo nahoře NASA, volné dílo, dole vlevo Jerzystrzelecki|Jerzy Strzelecki, CC BY  3.0 a v pravo dole Suttisak Soralump / Shutterstock.com.