Seismická služba seismického oddělení Geofyzikálního ústavu provádí detailní analýzu digitálních seismogramů stanic České regionální seismické sítě, lokalizaci zemětřesení na území České republiky a ve střední Evropě, mezinárodní výměnu seismických dat a jejich archivaci. Geofyzikální ústav produkuje ve spolupráci s Ústavem fyziky Země Masarykovy univerzity v Brně seismologické bulletiny a katalogy regionálních seismických jevů. Seismická služba sbírá a vyhodnocuje makroseismická hlášení o zemětřeseních pocítěných na území České republiky.

Seismické bulletiny a katalogy

Bulletiny zemětřesení (1976-dosud)
Katalogy regionálních seismických jevů (1976-dosud)
Katalogy zemětřesení v západních Čechách
Archiv bulletinů zemětřesení (1908-1980)
Kárníkův archiv publikací

Makroseismická pozorování

Makroseismický dotazník
Aktuální mapa makroseismických hlášení
Zemětřesení pocítěná v České republice od r. 1991