Pregraduální programPregraduální programPřednášky pro rok 2016
GeologiePřF UK PrahaGeologie kvartéru – MG421P18G (J. Kadlec)
Klimatické změny v geologické historii – MG421P44 (J. Laurin)
Sedimentární procesy a stratigrafický záznam – MG420P04 (D. Uličný)
Geotektonika a desková tektonika – MG440P15 (A. Špičák)
Petrofyzika – MG452P15 (E. Petrovský)
Magnetomineralogie – MG452P68 (E. Petrovský)
Aplikovaná geologiePřF UK PrahaFyzika pro geofyziky – MG452P71 (J. Horálek)
Geoelektrický průzkum – MG452P23 (T. Fischer, J. Horálek)
Physics – Advanced StudiesUniverzita Helsinki,
Faculty of Science
Fyzika pro geofyziky – MG452P71 (J. Horálek)
Geoelektrický průzkum – MG452P23 (T. Fischer, J. Horálek)

Doktorský programSpolupracující VŠPřednášky pro rok 2016
GeofyzikaMFF UK PrahaSeismické vlny v nehomogenních anizotropních prostředích – NDGF088 (I. Pšenčík)
Užitá geofyzikaPřF UK PrahaObrácené úlohy v geofyzice – MG452P73 (B. Růžek)
GeologiePřF UK PrahaPříčiny a následky klimatických jevů v kvartéru – MG421P15 (J. Kadlec)