Director and Management

Director: RNDr. Aleš Špičák, CSc.
Deputy director: RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
Head of the Economy Department: Ing. Irena Peterková
Scientific secretary: RNDr. Bohuslav Růžek, CSc.
Head of the Institute’s Board: RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Board of the Institute

Chairman: RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Vice chairman: Doc. RNDr. Hana Čížková, PhD. (MFF UK)
Secretary: RNDr. Josef Pek, CSc.

Internal members:

 • RNDr. Pavel Hejda, CSc.
 • RNDr. Josef Horálek, CSc.
 • RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
 • RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc.
 • RNDr. Jan Šafanda, CSc.
 • RNDr. Aleš Špičák, CSc.
 • RNDr. David Uličný, CSc.

External members:

 • Doc. RNDr. Hana Čížková, PhD. (MFF UK)
 • RNDr. Jiří Málek, PhD. (ÚSMH AV ČR)
 • Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. (MFF UK)
 • Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (ÚFA AV ČR)

Board of Trustees

Chairman: prof. RNDr. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ AV ČR v. v. i.)
five-year term from 1. 5. 2017 till 30. 4. 2022
Vice chairman: Mgr. Matěj Machek Ph.D. (GFÚ)
five-year term from 1. 5. 2017 till 30. 4. 2022
Secretary: Barbora Fabiánová, DiS. (GFÚ)

Members: 

 • Ing. Dalia Burešová, CSc. (ÚFA AV ČR)
  second five-year term from 1. 5. 2017 till 30. 4. 2022
 • Prof. Ing. Pavel Novák, PhD. (FAV ZČU Plzeň)
  second five-year term from 1. 5. 2017 till 30. 4. 2022
 • Ing. Cyril Ron, CSc. (AsÚ AV ČR)
  five-year term from 6. 11. 2017 till 5. 11. 2022)