Vedení ústavu

Ředitel: RNDr. Aleš Špičák, CSc.
Zástupce ředitele: RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
Zástupce ředitele: RNDr. David Uličný, CSc.
Vedoucí hospodářské správy: Ing. Irena Peterková
Předseda Rady ústavu: RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Rada ústavu

Předseda: RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Místopředsedkyně: Doc. RNDr. Hana Čížková, PhD. (MFF UK)
Tajemník: RNDr. Josef Pek, CSc.

Interní členové:

 • RNDr. Pavel Hejda, CSc.
 • RNDr. Josef Horálek, CSc.
 • RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
 • RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc.
 • RNDr. Jan Šafanda, CSc.
 • RNDr. Aleš Špičák, CSc.
 • RNDr. David Uličný, CSc.

Externí členové:

 • Doc. RNDr. Hana Čížková, PhD. (MFF UK)
 • RNDr. Jiří Málek, PhD. (ÚSMH AV ČR)
 • Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. (MFF UK)
 • Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (ÚFA AV ČR)

Dozorčí rada

Předseda: prof. RNDr. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ AV ČR v. v. i.)
pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022
Místopředseda: Mgr. Matěj Machek, Ph.D. (GFÚ)
pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022
Tajemník: Barbora Fabiánová, DiS. (GFÚ, jednací řád dozorčí rady)

Členové: 

 • Ing. Dalia Burešová, CSc. (ÚFA AV ČR)
  druhé pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022
 • Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (FAV ZČU Plzeň)
  druhé pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022
 • Ing. Cyril Ron, CSc. (AsÚ AV ČR)
  pětileté funkční období od 6. 11. 2017 do 5. 11. 2022)