Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Výroční zprávy GFÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Kontakt pro podání písemné žádosti:

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
sekretariát ředitele
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
+420 267 103 327
podatelna@ig.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace  lze získat na sekretariátu ředitele nebo si můžete stáhnout elektronickou verzi formuláře zde.