Měření teploty ve vrtech do hloubky 2 – 3 km

Vysoce citlivé měření teploty je prováděno autonomní sondou Antares, jejíž rozlišovací schopnost je 1 mK a absolutní přesnost 10 – 30 mK. Sonda je schopna měřit do 95 °C, maximální frekvence měření je 1 sekunda. Měření lze provádět buď bodově s dobou ustalování v každé hloubce 1 minuta, nebo spojitě. Karotážní souprava je přenosná, upevnění kladky na spouštění sondy do vrtu je velmi flexibilní a nevyžaduje žádná dodatečná zařízení.
Kontakt: Jan Šafanda, Petr Dědeček, Robert Kincler

Laboratorní měření tepelné a teplotní vodivosti pevných vzorků

Měření tepelné a teplotní vodivosti je prováděno na přístroji s bezkontaktním (laserovým) ohřevem vzorku a měřením jeho povrchové teploty na pevných vzorcích majících alespoň jednu rovinnou plochu o minimálních rozměrech 4 x 4 cm a tloušťce minimálně 2 cm.
Kontakt: Petr Dědeček, Jan Šafanda

Měření intenzity a deklinace zemského magnetického pole

Vysoce citlivá měření provádíme dle standard Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus a aeronomii (IAGA). Deklinace je měřena pomocí Zeiss tedolitu s fluxgate magnetometrem, intenzita pomocí protonového magnetometru.
Kontakt: Tomáš Bayer, Pavel Hejda

Laboratorní měření magnetických vlastností pevných a práškových vzorků

Jedná se o vysoce citlivá měření anizotropie magnetické susceptibility (krychlové vzorky o straně 2 cm nebo válcové vzorky o průměru 2,5 cm a výšce 2 cm), magnetické susceptibility v závislosti na teplotě (od -195 do 700 °C, práškové vzorky nebo malé pevné fragmenty), na frekvenci a amplitudě použitého pole. Dále nabízíme měření hysterezních smyček do pole 2 Tesla a zbytkové magnetizace (práškové vzorky nebo malé pevné fragmenty) pomocí vibračního magnetometru.
Kontakt: Eduard Petrovský, Hana Grison

Terénní měření magnetické susceptibility půd

Tato měření jsou citlivá na obsah oxidů železa. Provádějí se na povrchu (penetrace signálu do ca 10 cm) nebo kvazispojitě do hloubky cca 40 cm.
Kontakt: Eduard Petrovský, Hana Grison

Ubytování

Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích (WC, sprchový kout, lednice, Internet), na patře je společná kuchyňka.
Kontakt: Kateřina Bohovyčová