Knihovna Geofyzikálního ústavu shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje publikace z oblasti geofyziky a příbuzných vědních disciplín. V současné době  je to zhruba 30 000 svazků

 Knihovna poskytuje služby v souladu se zákonem 257/2001Sb. Je evidována na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem  3234/2002 jako základní knihovna se specializovanym fondem.

Provoz knihovny se řídí knihovním řádem

Služby knihovny:

  • Správa odborného knihovního a časopiseckého fondu
  • MVS (Meziknihovní výpůjční služba) a MMVS (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)
  • ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací)
  • Přístup k vědeckým databázím
  • Reprografické služby – tisk, skenování, kopírování, vázání dokumentů

 

Kontakty
Hana Krejzlíková
kniha@ig.cas.cz
+420 267 103 028

Barbora Fabiánová
fabianov@ig.cas.cz 
+420 267 103 029

Meziknihovní výpůjční
služba
mvs@ig.cas.cz 

Otevírací doba:
pondělí – pátek
9:00 – 15:30

Externí návštěvníky prosíme, aby si návštěvu domluvili předem.