Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. spustil aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOs s názvem SeisLok. Aplikace zprostředkovává aktuální informace o zemětřeseních v naší seismicky nejaktivnější oblasti – v západních Čechách. Aplikace zároveň umožňuje odeslat hlášení o pozorovaných otřesech, tedy vyplnit tzv. makroseismický dotazník. Jednotlivá zemětřesení se zobrazují na interaktivní mapě společně s informacemi o jejich hloubce, času vzniku a magnitudu.

SeisLok vyvinul Geofyzikální ústav za podpory Strategie AV21 pro zlepšení informovanosti široké veřejnosti týkající se seismické aktivity v západních Čechách. Dává nejpřesnější automatické informace o zemětřesné aktivitě, protože využívá naměřená data ze sítě WEBNET, která byla vybudována speciálně pro monitorování této oblasti. Prvotní automatická data pak pracovníci Geofyzikálního ústavu přepočítávají, a proto může později dojít k upřesnění či změně magnituda uváděného na webových stránkách či v tiskových zprávách. Aplikace zároveň slouží ke sběru makroseismických dat, tj. dotazníků, kde obyvatelé sami popisují účinky zemětřesení tak, jak je pocítili. Tato data se pak vyhodnocují a jsou nezbytnou informací, na základě které pojišťovny likvidují pojistné události.

Aplikace SeisLok obsahuje:

  • mapu s polohami epicenter s možností zobrazení detailních informací (magnitudo, čas vzniku, hloubka)
  • seznam zemětřesení (s možností filtrovat a třídit)
  • makroseismický dotazník pod tlačítkem se symbolem seismogramu pro hlášení zemětřesení
  • novinky přímo z Geofyzikálního ústavu AV ČR

Aplikace je ke stažení zdarma:

Nyní na Google Play
Stáhnout v App Store

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Aplikace vznikla za podpory Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu.