2018-05-31 Modernizace jídelny a kuchyně GFÚ AV ČR, v. v. i.

Název zakázkyModernizace jídelny a kuchyně GFÚ AV ČR, v. v. i.
DruhStavební práce
PopisPředmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor kuchyně a jídelny, odizolování základů části budovy a úprava přilehlého prostranství u jídelny a přednáškového sálu zadavatele. Součástí předmětu veřejné zakázky je také dodávka a instalace gastrovybavení. Rekonstrukce kuchyně a jídelny bude především spočívat v úpravě povrchů a podlah, výměně otopného systému a izolace, montáži vzduchotechniky, rozvodu plynu, elektromontážních pracích (silnoproud, slaboproud), zámečnických, truhlářských a bouracích pracích. Rozsah prací je podrobně stanoven v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace a ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH9 116 000,00 Kč
Druh ZŘZjednodušené podlimitní řízení
VýsledekUzavření jednorázové smlouvy
Předmět CPVStavební práce; Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek20.06.2018 10:00:00

Termín pro podání nabídek je 20.06.2018 do 10:00 hodin na sekretariát Geofyzikálního ústavu.
Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení:

Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídek
Příloha č.1- Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení kvalifikace
Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace, výkaz výměr, slepý rozpočet

 

 

2018-04-06 Dodávka aparatury pro měření tepelných vlastností za různých teplot

Název zakázky: Dodávka aparatury pro měření tepelných vlastností za různých teplot

Popis: Předmět veřejné zakázky je aparatura pro měření tepelných vlastností vzorků hornin a půd za různých teplot. Výsledkem měření bude stanovení koeficientu tepelné vodivosti a tepelné difuzivity v rozsahu teplot 10 °C až 250°C. Aparatura musí umožňovat měření vzorků v termostatické komoře s nastavitelnou teplotou ve výše uvedeném rozsahu. Tato komora musí být součástí dodávky. V této fázi není požadována schopnost měření tepelných vlastností za různých tlaků, nicméně aparatura by toto měla umožňovat případným doplněním zařízení v budoucnosti. Aparatura musí umožňovat stanovení anizotropie tepelných vlastností horninových vzorků.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 170 000,00 Kč

Termín pro podání nabídek je 24. 4. 2018 do 10:00 hodin na sekretariát Geofyzikálního ústavu.
Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení:

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 a 2
Návrh kupní smlouvy
Tender documentation
Annex 1 and 2
Draft contract

 

2018-03-27 Dodávka aparatury pro měření teploty systémem DTS

Název zakázkyDodávka aparatury pro měření teploty systémem DTS
DruhDodávky
PopisV rámci projektu RINGEN, který je zaměřen na vybudování výzkumné infrastruktury geotermálního centra v Litoměřicích, požadujeme dodání jednotky pro měření teploty systémem DTS (distributed temperature sensing) včetně 2 km dlouhého kabelku k zavěšení do hlubinného vrtu pro dlouhodobý monitoring teploty.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH1 438 000,00 Kč
Druh ZŘVeřejná zakázka malého rozsahu

Termín pro podání nabídek je 12. 4. 2018 do 14:00 hodin na sekretariát Geofyzikálního ústavu.
Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení:
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 a 2
Návrh kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy v editovatelném formátu
Příloha č. 1 a 2 v editovatelném formátu
Vysvětlení zadávací dokumentaci č. 1

Oznámení o vyloučení účastníka
Oznámení o výběru

2018-03-08 Dodávka seismických aparatur a datových spojů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka seismických aparatur a datových spojů.
Veřejná zakázka je rozdělena do 7 (slovy: sedmi) samostatných částí.

1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro CRSN
2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro CRSN
3. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro WEBNET a REYKJANET
4. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro WEBNET a REYKJANET
5. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro MOBNET
6. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro MOBNET
7. část veřejné zakázky: Dodávka a instalace datových spojů pro WEBNET

Účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat svou nabídku do jedné či více částí.

Nabídky se podávají nejpozději do 12. 4. 2018 do 13:00 hodin na adrese Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1041, Praha 4 – Spořilov, sekretariát ředitele.

Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení zde.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Kontakt pro zasílání nabídek:

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
sekretariát ředitele
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
+420 267 103 327
podatelna@ig.cas.cz