2018-08-13 Dodávka seismických aparatur a datových spojů II

Druh:      Dodávky

Popis:     Předmětem veřejné zakázky je dodávka seismických aparatur a datových spojů, včetně součástí a příslušenství potřebného k jejich zapojení a uvedení do provozu. Veřejná zakázka je rozdělena do 7 (slovy sedmi) samostatných částí.

  1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro CRSN II
  2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro CRSN II
  3. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro WEBNET II
  4. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro WEBNET II
  5. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro MOBNET II
  6. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro MOBNET II
  7. část veřejné zakázky: Dodávka a instalace datových spojů pro síť WEBNET II

Dodavatel/účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat svou nabídku do jedné či více části. Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v bodě 5. Technické podmínky této zadávací dokumentace a dále především v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 11 420 000,00 Kč

Druh ZŘ: Otevřené řízení

Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne

Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy

Evidenční číslo VZ ve Věstníku: Z2018-027333

Hlavní místo plnění: ČESKÁ REPUBLIKA

Předmět CPV:

Telemetrické zařízení
Telemetrické dohlížecí systémy
Telemetrické a řídící zařízení
Geologické a geofyzikální přístroje
Telemetrické přístroje
Seismická zařízení

Datum ukončení příjmu nabídek: 13. 9. 2018 v 11:00:00 hodin

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 4 – Technické parametry
Návrh kupní smlouvy – část 1
Návrh kupní smlouvy – část 2
Návrh kupní smlouvy – část 3
Návrh kupní smlouvy – část 4
Návrh kupní smlouvy – část 5
Návrh kupní smlouvy – část 6
Návrh kupní smlouvy – část 7

2018-08-06 Dodávka seismických aparatur pro Reykjanet

Druh zakázky: Dodávky
Popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka seismických aparatur (seismometrů a seismických záznamových jednotek).

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 samostatných částí.
1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro REYKJANET
2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro REYKJANET

Účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat svou nabídku do jedné či více částí.
Bližší specifikace je uvedena v bodě 5. Technické podmínky této zadávací dokumentace a dále především v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 954 000,00 Kč
Druh ZŘ: Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne
Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku: Z2018-026805
Hlavní místo plnění: ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV: Geologické a geofyzikální přístroje; Seismická zařízení

Datum ukončení příjmu nabídek 10.09.2018 v 10:00:00 hodin.

Nabídky se odevzdávají na sekretariátu, dveře č. 115 nebo u vedoucí účetního oddělení, dveře č. 109.

Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy, část 1
Návrh kupní smlouvy, část 2
Technické parametry

 

2018-04-06 Dodávka aparatury pro měření tepelných vlastností za různých teplot

Název zakázky: Dodávka aparatury pro měření tepelných vlastností za různých teplot

Popis: Předmět veřejné zakázky je aparatura pro měření tepelných vlastností vzorků hornin a půd za různých teplot. Výsledkem měření bude stanovení koeficientu tepelné vodivosti a tepelné difuzivity v rozsahu teplot 10 °C až 250°C. Aparatura musí umožňovat měření vzorků v termostatické komoře s nastavitelnou teplotou ve výše uvedeném rozsahu. Tato komora musí být součástí dodávky. V této fázi není požadována schopnost měření tepelných vlastností za různých tlaků, nicméně aparatura by toto měla umožňovat případným doplněním zařízení v budoucnosti. Aparatura musí umožňovat stanovení anizotropie tepelných vlastností horninových vzorků.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 170 000,00 Kč

Termín pro podání nabídek je 24. 4. 2018 do 10:00 hodin na sekretariát Geofyzikálního ústavu.
Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení:

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 a 2
Návrh kupní smlouvy
Tender documentation
Annex 1 and 2
Draft contract

 

2018-03-27 Dodávka aparatury pro měření teploty systémem DTS

Název zakázkyDodávka aparatury pro měření teploty systémem DTS
DruhDodávky
PopisV rámci projektu RINGEN, který je zaměřen na vybudování výzkumné infrastruktury geotermálního centra v Litoměřicích, požadujeme dodání jednotky pro měření teploty systémem DTS (distributed temperature sensing) včetně 2 km dlouhého kabelku k zavěšení do hlubinného vrtu pro dlouhodobý monitoring teploty.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH1 438 000,00 Kč
Druh ZŘVeřejná zakázka malého rozsahu

Termín pro podání nabídek je 12. 4. 2018 do 14:00 hodin na sekretariát Geofyzikálního ústavu.
Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení:
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 a 2
Návrh kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy v editovatelném formátu
Příloha č. 1 a 2 v editovatelném formátu
Vysvětlení zadávací dokumentaci č. 1

Oznámení o vyloučení účastníka
Oznámení o výběru

2018-03-08 Dodávka seismických aparatur a datových spojů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka seismických aparatur a datových spojů.
Veřejná zakázka je rozdělena do 7 (slovy: sedmi) samostatných částí.

1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro CRSN
2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro CRSN
3. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro WEBNET a REYKJANET
4. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro WEBNET a REYKJANET
5. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro MOBNET
6. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro MOBNET
7. část veřejné zakázky: Dodávka a instalace datových spojů pro WEBNET

Účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat svou nabídku do jedné či více částí.

Nabídky se podávají nejpozději do 12. 4. 2018 do 13:00 hodin na adrese Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1041, Praha 4 – Spořilov, sekretariát ředitele.

Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení zde.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Oznámení o zrušení zadávacího řízení
Odůvodnění zrušení část 1
Odůvodnění zrušení část 2
Odůvodnění zrušení část 3
Odůvodnění zrušení část 4
Odůvodnění zrušení část 5
Odůvodnění zrušení část 6
Odůvodnění zrušení část 7

Kontakt pro zasílání nabídek:

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
sekretariát ředitele
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
+420 267 103 327
podatelna@ig.cas.cz