2018-03-08 Dodávka seismických aparatur a datových spojů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka seismických aparatur a datových spojů.
Veřejná zakázka je rozdělena do 7 (slovy: sedmi) samostatných částí.

1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro CRSN
2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro CRSN
3. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro WEBNET a REYKJANET
4. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro WEBNET a REYKJANET
5. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro MOBNET
6. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro MOBNET
7. část veřejné zakázky: Dodávka a instalace datových spojů pro WEBNET

Účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat svou nabídku do jedné či více částí.

Nabídky se podávají nejpozději do 10. 4. 2018 do 10:00 hodin na adrese Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1041, Praha 4 – Spořilov, sekretariát ředitele.

Dokumentace k výběrovému řízení ke stažení zde.

Kontakt pro zasílání nabídek:

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
sekretariát ředitele
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
+420 267 103 327
podatelna@ig.cas.cz