2018-02-25 Dodávka akcelerometrů

Název zakázkyDodávka akcelerometrů
DruhDodávky
Popis / Description

Pro rozšíření západočeské seismické sítě WEBNET zadavatel požaduje dodání 2 ks analogových akcelerometrů a 3 ks digitálních akcelerometrů. Analogový akcelerometr a digitální akcelerometr se liší technickými parametry. Technická specifikace pro každý typ akcelerometru a jejich příslušenství jsou uvedeny v bodě 5 zadávací dokumentace.

To extend the West Bohemian WEBNET seismic network the Contracting Authority requires the delivery of 2 pieces of analogue accelerometer and 3 pieces of digital accelerometer. Analogue accelerometer and digital accelerometers differ by technical parameters. Technical specification for each type of accelerometer and its accessories is mentioned in part 5 of tender documentation.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH679 725,00 Kč
Druh ZŘVeřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukceNe
VýsledekUzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plněníČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV

·         Geologické a geofyzikální přístroje

·         Seismická zařízení

Datum ukončení příjmu nabídek11.03.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázkyhttps://www.ig.cas.cz/o-nas/verejne-zakazky/
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na částiNe
Jedná se o rámcovou dohoduNe
Jedná se o zavedení DNSNe

Informace o zadavateli

NázevGeofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
IČO67985530
Adresa

Boční II 1401

14100 Praha 4

Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ215400

Zadávací dokumentace
Tender documentation
Příloha 1, 2 / Annex 1, 2
Příloha 3 / Annex 3

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Explanation of tender documentation No. 1
Explanation of tender documentation No. 2

Příloha 1,2 po opravě / Annex 1,2 after revision

 

2018-08-13 Dodávka seismických aparatur a datových spojů II

Druh:      Dodávky

Popis:     Předmětem veřejné zakázky je dodávka seismických aparatur a datových spojů, včetně součástí a příslušenství potřebného k jejich zapojení a uvedení do provozu. Veřejná zakázka je rozdělena do 7 (slovy sedmi) samostatných částí.

  1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro CRSN II
  2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro CRSN II
  3. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro WEBNET II
  4. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro WEBNET II
  5. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro MOBNET II
  6. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek pro MOBNET II
  7. část veřejné zakázky: Dodávka a instalace datových spojů pro síť WEBNET II

Dodavatel/účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat svou nabídku do jedné či více části. Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v bodě 5. Technické podmínky této zadávací dokumentace a dále především v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 11 420 000,00 Kč

Druh ZŘ: Otevřené řízení

Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne

Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy

Evidenční číslo VZ ve Věstníku: Z2018-027333

Hlavní místo plnění: ČESKÁ REPUBLIKA

Předmět CPV:

Telemetrické zařízení
Telemetrické dohlížecí systémy
Telemetrické a řídící zařízení
Geologické a geofyzikální přístroje
Telemetrické přístroje
Seismická zařízení

Datum ukončení příjmu nabídek: 13. 9. 2018 v 11:00:00 hodin

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 4 – Technické parametry
Návrh kupní smlouvy – část 1
Návrh kupní smlouvy – část 2
Návrh kupní smlouvy – část 3
Návrh kupní smlouvy – část 4
Návrh kupní smlouvy – část 5
Návrh kupní smlouvy – část 6
Návrh kupní smlouvy – část 7

Kontakt pro zasílání nabídek:

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
sekretariát ředitele
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
+420 267 103 327
podatelna@ig.cas.cz