Pořádání odborných výstav v zasedacím sále Geofyzikálního ústavu AV ČR se datuje od roku 1999, kdy zde proběhla výstava historických vyobrazení zemětřesení ze sbírky J. Kozáka. Následovaly další odborné výtvarné výstavy s tematikou přírodních katastrof jako jsou sopečné erupce, sesuvy půdy, důlní otřesy. Uskutečnily se i cestopisné výstavy objevitelských map Kamčatky, Pacifiku a Antarktidy. Tyto výstavy pořádáme také s prostorách Akademie věd, na spřátelených hvězdárnách, v muzeích a na zámcích.

V roce 2000 zahájil Aleš Špičák s Jiřím Hůlou výstavy soudobých výtvarníků v rámci cyklu Setkávání, založeného na spolupráci s Archivem výtvarného umění. Výtvarníci, kteří vystavovali v GFÚ, jsou blízcí vědeckému bádání, a to promýšlením konceptu své práce, originalitou používaných technik a postupů, a především snahou o vyjádření svého výtvarného názoru bez ohledu na v současnosti převažující módní trendy a okamžitý finanční efekt. Detailní informace o výtvarnících naleznete na stránkách Archívu výtvarného umění.

Od roku 2006 pořádají Jan Zedník se spořilovskou patriotkou MUDr. Danou Škopkovou každoroční výstavy spořilovských výtvarných umělců pod názvem Spořilovský salon. V přednáškovém sále se mají možnost setkat pracovníci areálu Akademie věd s občany Spořilova, kde žilo a žije mnoho významných umělců.  Své grafiky zde vystavoval např. Jiří Suchý, který na Spořilově chodil do základní školy.

V přednáškovém sále se uskutečnily také výstavy fotografií pracovníků Geofyzikálného ústavu, Ústavu fyziky atmosféry a mimoústavních fotografů. Tématem fotografických výstav je převážně příroda a cestování.

Geofyzikální ústav také pořádá od roku 1985 Geofyzikální běh v nedalekém Krčském lese. Muži běží 6 km (2 okruhy), ženy 3 km (1 okruh) v náročném kopcovitém terénu. Závodu se každoročně účastní kolem 90 běžců a běžkyň. Geofyzikální běh je pravidelně zařazován do seriálu běhů mimo dráhu.