Zaměstnanci Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (GFÚ) se v hojné míře věnují popularizačním aktivitám, ať už se jedná o samostatné pořádání vlastních akcí pro veřejnost či o účast na různých celorepublikových akcích a festivalech spojených s popularizací vědy. Pravidelně se tak s našimi vědci můžete setkat například na akcích Den Země, Týden vědy a techniky či Veletrh vědy.

Pro veřejnost s hlubším zájmem o přírodní vědy jsou na GFÚ nepravidelně pořádány odborné přednášky, v rámci kterých přední čeští či zahraniční vědci představují výsledky svého výzkumu. Přednášky, které jsou uváděny v českém či anglickém jazyce, jsou volně přístupné, odehrávají se ve velkém přednáškovém sále v přízemí budovy GFÚ.

Ve areálu Geofyzikálního ústavu se nachází geopark Spořilov, který v současnosti nabízí k vidění více než 40 horninových vzorků. Smyslem geoparku je nejenom představit veřejnosti rozmanitost a krásu hornin, které tvoří Český masív, geologickou jednotku, jež zaujímá většinu území České republiky, ale především umožnit návštěvníkům získat představu o příčinách a způsobech vzniku hornin. Geopark je volně přístupný veřejnosti z ulice Jihozápadní IV.

Na dvou místech naší republiky – v Kašperských Horách a ve Skalné – jsme pro návštěvníky ve spolupráci s místními úřady vybudovali geofyzikální muzea zaměřující se na vysvětlení seismických jevů a metod, jak jsou zemětřesení registrována a zkoumána. Spolupodílíme se také na organizaci různých společenských událostí, ať už uměleckých výstav v budově GFÚ či pořádání tradičního Geofyzikálního běhu.

Nejdůležitější mediální vystoupení našich vědců najdete v archivu GFÚ, na našich webových stránkách lze dohledat podrobné informace o procesech utvářející povrch Země, s dětmi si doma můžete vybarvit a vystřihnout model sopky či subdukce.