Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ
Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.
Aktuální měření
Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.
Pro veřejnost
Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.
Pro školy
Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Muzeum seismometrie otevřeno každou první sobotu

Muzeum seismometrie v Kašperských Horách se pro zájemce otevírá každou první sobotu v měsíci. Přijďte 4. srpna 2018 na exkurzi. Prohlídky se konají v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Naši kolegové vás provedou muzeem, ukáží vám historické seismometry a registrační...