Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ

Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.

Aktuální měření

Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.

Pro veřejnost

Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.

Pro školy

Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Pozvánka na přednášku Petry Štěpančíkové

Zveme Vás na přednášku Petry Štěpančíkové z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., která se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 15:00 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu. Tématem přednášky je kvartérní tektonická aktivita na mariánskolázeňském...

Geofyzikální ústav na Veletrhu vědy 2018

Letošního ročníku Veletrhu vědy se zúčastnilo 90 vystavovatelů, mezi nimi měl svůj stánek i Geofyzikální ústav AV ČR. Návštěvníci z řad škol i široké věřejnosti se od našich vědců dozvěděli poznatky o vnitřní stavbě Země, vzniku zemětřesení, šíření seismických vln, o...