Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ

Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.

Aktuální měření

Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.

Pro veřejnost

Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.

Pro školy

Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Pozvánka na Spořilovskou expedici: Lukáš Palatinus

Zveme vás na letošní první přednášku v rámci Spořilovských expedic, která proběhne ve čtvrtek 22. března 2018 od 15:30 hodin v přednáškovém sále GFÚ. Přednášejícím je Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu AV ČR a bude přednášet na téma analýzy nanokrystalických látek....

Přijímáme výzkumné pracovníky

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR přijme v letech 2018 - 2019 až 8 výzkumných pracovníků v řadě oborů, od postdoktorandského po střední stupeň kariéry. Výzva je určena jak pro české, tak zahraniční pracovníky. Pohovory se zájemci začnou v dubnu 2018. Pozice zůstávají...