Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ
Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.
Aktuální měření
Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.
Pro veřejnost
Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.
Pro školy
Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Výstava Františka Kyncla V říši hvězd

František Kyncl: V říši hvězd Zveme Vás na padesátou šestou výstavu cyklu Setkávání, jejíž slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 7. března 2019 v 16:30 hodin. Úvodní slovo pronese Jiří Hůla. Výstava bude otevřena do 31. května 2019 v přednáškovém sále Geofyzikálního...