Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ
Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.
Aktuální měření
Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.
Pro veřejnost
Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.
Pro školy
Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Pozvánka na výstavu Moniky Immrové

MONIKA IMMROVÁ: ÚZEMÍ ČTVERCE (RELIÉFY) Zveme vás na 55. výstavu cyklu Setkávání. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 12. prosince 2018 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV...

Pozvánka na přednášku Grahama J. Hilla

Zveme vás na přednášku našeho nového kolegy, Grahama J. Hilla, s názvem Probing magma reservoirs in time and space, která se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 15 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce....