Automatické lokace zemětřesení v České republice i ve světě programem Antelope používaným v seismické službě za poslední 2 dny (bez záruky). Ověřené lokace lze nalézt např. na stránkách seismologických datových center EMSC nebo USGS.

Lokalizace ohnisek v západních Čechách mapa epicenter a magnitudově-časový vývoj automatických i manuální lokalizací z lokální seismické sítě WEBNET.
Denní seismogramy z jednotlivých seismických stanic České regionální seismické sítě a lokální seismické sítě WEBNET v přehledných grafech.
Aktuální měření slapových dat z observatoří GFÚ poskytují údaje o změnách zemského gravitačního pole a o deformacích zemského tělesa vlivem Měsíce, Slunce a planet.