Použijte níže umístěné odkazy k získání informací o jednotlivých observatořích a přístupu k online zobrazení dat.

Stanice: PříbramSkalná – Jezeří – Lazec

Aktuální data ze stanic ETCZ a WEBGEODYN

Naše slapové observatoře, vybavené vysokofrekvenčním náklonoměry ASNS, jsou zaměřeny na různé cíle.
Hlavní observatoř v Příbrami má velmi příhodnou polohu v opuštěném hlubokém důlním díle, v hloubce 90m. Různé typy náklonoměrů jsou testovány pro vzájemnou korelaci a určení trendů pozorovaných náklonů. Příležitostně jsou data porovnávána se seismologickými a gravimetrickými záznamy.

Observatoř Skalná v seismicky aktivním regionu Západních Čech poskytuje údaje o náklonu pro korelaci se zemětřesením a změnami hladin podzemních vod. Observatoř je umístěna ve starém hradním sklepě nedaleko Skalné. Navzdory poměrně silnému tepelně-dynamickému šumu a vlivu srážek jsme mohli detekovat signály související se zemětřeseními.

Třetí observatoř Jezeří se nachází v vodorovné štole vykopané do skalního masivu na okraji obrovského otevřeného povrchového dolu. Těžba ovlivnila stabilitu horských svahů a pozorování jsou zaměřena na kontrolu uklánění masivu. Pozorování je podporováno průmyslem (uhelná těžařská společnost). Zaznamenali jsme významné signály před a během sesuvné činnosti, když se povrchová vrstva na svahu sesouvá do otevřené těžební jámy. Současně jsou data důležitá i pro zámek postavený přímo nad štolou.

Údaje jsou prezentovány na webových stránkách CzechGeo-EPOS Geofyzikálního ústavu. Vybrané údaje budou poskytnuty do světové globální databáze Earth Tide, jakmile bude zahájen její provoz na univerzitě ve Štrasburku ve Francii.

Kontakt:
Jan Mrlina
Geofyzikální Ústav AV ČR, v. v. i.
Boční II/1401, 14131 Prague 4
jan@ig.cas.cz