Česká regionální seismická síť monitoruje zemětřesení a další seismické jevy (např. důlní otřesy a exploze v lomech) v České republice, ve střední Evropě i ve světě. Regionální síť se skládá z dvaceti stálých širokopásmových seismologických observatoří rozmístěných v zájmových oblastech v České republice. Česká regionální seismická síť je součástí infrastrukturního projektu CzechGeo/EPOS, který sdružuje geovědní instituce v České republice.

Průhonice (PRU) – Geofyzikální ústav AVČR Praha
Kašperské Hory (KHC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha
Nový Kostel (NKC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha
Hora Svaté Kateřiny (HSKC) – Geofyzikální ústav AVČR, Praha
Dobruška/Polom (DPC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha / VGHMÚř Dobruška
Úpice (UPC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha / Hvězdárna Úpice
Chvaleč (CHVC) – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR Praha
Ostaš (OSTC) – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR Praha
Panská Ves (PVCC) – Geofyzikální ústav AV ČR Praha / Ústav fyziky atmosféry AVČR
Zvíkov (ZVC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha
Český Krumlov (CKRC) – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR Praha
Praha (PRA) – Universita Karlova Praha
Geodetická observatoř Pecný (GOPC) – Výzkumný ústav geodetický topografický a kartografický Zdiby
Třešť (TREC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha
Králíky (KRLC) – Králíky, Geofyzikální ústav AVČR Praha
Ostrava-Krásne Pole (OKC) – Technická Universita Ostrava / Ústav Geoniky AVČR Ostrava / Geofyzikální ústav AVČR Praha
Vranov (VRAC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno
Moravský Beroun (MORC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno/ GEOFON Postupim
Moravský Krumlov (KRUC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno / ZAMG Vídeň
Velká Javorina (JAVC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno / ZAMG Vídeň

Pro účely seismické služby jsou využívány i stanice dalších seismických sítí v České republice:

Anenský vrch (ANAC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Lipinka (LIPC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Lošov (LOSC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Mutkov (MUVC) – Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Stěbořice (STEB) – Ústav geoniky AVČR Ostrava (lok. síť Monet)
Kraslice (KRC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Květná (KVC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Lazy (LACW) – Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Studenec (STC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Vackov (VAC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Maruška (MAUC) – Geofyzikální ústav AVČR Praha (projekt AlpArray)
Myslibořice (MYDU) – Jaderná elektrárna Dukovany
Vrchy (VRCH) – Jaderná elektrárna Temelín
Skalice (SKAC) – geotermální projekt RINGEN
Richard (RICC) – SÚRAO