Síť WEBNET

Lokální seismická síť WEBNET byla vybudována pro monitorování rojové zemětřesné aktivity v západních Čechách. Nejzápadnější oblast České republiky spolu s částí sousedního Německa se vyznačuje zemětřesnou aktivitou, která se od typických zemětřesení liší. Jedná se převážně o tzv. zemětřesné roje, kdy pozorujeme v časovém horizontu několika dní nebo až měsíců tisíce slabších otřesů. Někdy jsou dostatečně silné i na to, aby byly pocítěny místními obyvateli, či dokonce způsobily materiální škody na budovách. Výstavba seismických stanic začala po výrazném zemětřesném roji na přelomu let 1985/86. Síť 25 seismických stanic provozuje Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i. ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i. Stanice jsou rozmístěny tak, aby vhodně obklopovaly hlavní ohniskovou oblast Nového Kostela. Většina stanic je připojená k internetu a naměřená data se okamžitě automaticky zpracovávají. Zbylé stanice zaznamenávají naměřená data na paměťové karty, které se ručně vyměňují. Stručný popis významnějších seismických aktivit po roce 2000 nalznete zde.


Stavba stanice MAC

Výběr dat:

Období od: do: (RRRR-MM-DD)
Není-li vyplněno vykreslí se posledních 30 dní.

Minimální magnitudo: (x.x)
Hloubka od: do: (v km)
Katalog:
PEPIN (automatický; předběžné, nepřesné lokalizace)
ANTELOPE (automatický; předběžné, nepřesné lokalizace)
WEBNET (od 1994, ověřené lokalizace)
Neunhoefer (1962-1997)
Možnosti:

Nerozlišovat stáří podle barvy (vše červeně)
Nezobrazovat stanice
Nezobrazovat zemětřesení
Vytvořit soubor pro zobrazení ve 3-D pomocí Google Earth

Stáří zemětřesení Lokální magnitudo
poslední den gray - 1
posledních 7 dnígray 0
starší než 7 dnígray 2
gray 3
Statistika k mapě:
Epicentra: 17
Manuální katalogy ke stažení ZDE
Poznámka ke katalogům: Katalogy automatických lokalizací zemětřesení jsou prováděny programy ANTELOPE a PEPIN a chyba určení polohy může být i několik kilometrů a chyba magnituda až 0,5. Automatické lokalizace obsahují navíc i otřesy způsobené lidskou činností (těžba ve Vintířově atp.). Pro zobrazení přesnějších lokalizací zvolte katalog WEBNET. V tomto katalogu jsou ověřené lokalizace se střední chybou polohy 200m a magnitudo je upřesněno. Ověření probíhá manuálně a v případě zvýšené seismické aktivity nemusí být katalog WEBNET aktuální.
Použití a šíření dat: Data slouží výhradně pro účely těchto stránek. K citování těchto dat použijte DOI doi:10.7914/SN/WB. Oceníme, pokud nám napíšete k jakým účelům jste data použili.