Síť WEBNET

Lokální seismická síť WEBNET byla vybudována pro monitorování rojové zemětřesné aktivity v západních Čechách. Nejzápadnější oblast České republiky spolu s částí sousedního Německa se vyznačuje zemětřesnou aktivitou, která se od typických zemětřesení liší. Jedná se převážně o tzv. zemětřesné roje, kdy pozorujeme v časovém horizontu několika dní nebo až měsíců tisíce slabších otřesů. Někdy jsou dostatečně silné i na to, aby byly pocítěny místními obyvateli, či dokonce způsobily materiální škody na budovách. Výstavba seismických stanic začala po výrazném zemětřesném roji na přelomu let 1985/86. Síť 23 seismických stanic provozuje Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i. ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i. Stanice jsou rozmístěny tak, aby vhodně obklopovaly hlavní ohniskovou oblast Nového Kostela. Většina stanic je připojená k internetu a naměřená data se okamžitě automaticky zpracovávají. Zbylé stanice zaznamenávají naměřená data na paměťové karty, které se ručně vyměňují.


Stavba stanice MAC

Výběr dat:

Období od: do: (RRRR-MM-DD)
Není-li vyplněno vykreslí se posledních 30 dní.

Minimální magnitudo: (x.x)
Hloubka od: do: (v km)
Katalog:
PEPIN (automatický; předběžné, nepřesné lokalizace)
ANTELOPE (automatický; předběžné, nepřesné lokalizace)
WEBNET (od 1994, ověřené lokalizace)
Neunhoefer (1962-1997)
Možnosti:

Nerozlišovat stáří podle barvy (vše červeně)
Nezobrazovat stanice
Nezobrazovat zemětřesení
Vytvořit soubor pro zobrazení ve 3-D pomocí Google Earth

Stáří zemětřesení Lokální magnitudo
poslední den gray - 1
posledních 7 dnígray 0
starší než 7 dnígray 2
gray 3
Statistika k mapě:
Epicentra: 8
Manuální katalogy ke stažení ZDE
Poznámka ke katalogům: Katalogy automatických lokalizací zemětřesení jsou prováděny programy ANTELOPE a PEPIN a chyba určení polohy může být i několik kilometrů a chyba magnituda až 0,5. Automatické lokalizace obsahují navíc i otřesy způsobené lidskou činností (těžba ve Vintířově atp.). Pro zobrazení přesnějších lokalizací zvolte katalog WEBNET. V tomto katalogu jsou ověřené lokalizace se střední chybou polohy 200m a magnitudo je upřesněno. Ověření probíhá manuálně a v případě zvýšené seismické aktivity nemusí být katalog WEBNET aktuální.
Použití a šíření dat: Data slouží výhradně pro účely těchto stránek. K citování těchto dat použijte DOI doi:10.7914/SN/WB. Oceníme, pokud nám napíšete k jakým účelům jste data použili.